جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


ایمن نیوز در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
تبلیغ بانک ها در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
وب سرویس رایگان
تعرفه خطوط يک و شماره تلفن بر روي سيستم
-(82 Body)  Print
تعرفه خطوط هزار
رديف خطوط 1000 خطوط غيررند (ريال) خطوط رند (ريال)
1 آبونمان يکساله خطوط 14 رقمي 1000 140/000 280/000
2  آبونمان يکساله خطوط 13 رقمي 1000 350/000 700/000
3  آبونمان يکساله خطوط 12 رقمي 1000 700/000 1/400/000
4  آبونمان يکساله خطوط 11 رقمي 1000 1/300/000 2/800/000
5  آبونمان يکساله خطوط 10 رقمي 1000 1/800/000 3/800/000
6  آبونمان يکساله خطوط 9 رقمي 1000 2/300/000 4/800/000
7 آبونمان يکساله خطوط 8 رقمي 1000 3/500/000 6/000/000
8 آبونمان يکساله خطوط 7 رقمي 1000 مذاکره مذاکره
9  آبونمان يکساله خطوط 6 رقمي 1000   مذاکره مذاکره

تعرفه خطوط ثابت
رديف خطوط ثابت قيمت (ريال)
1 شماره هاي 8 رقمي استان تهران- متناظر با شماره تلفن ثابت 1/100/000
2 شماره هاي 5رقمي - متناظر با شماره تلفن ثابت 5/500/000
3 شماره هاي 4 رقمي - متناظر با شماره تلفن ثابت 6/600/000
4 شماره هاي غيز متناظر / ساير شماره ها پس از اطمينان از آزاد بودن شماره مورد درخواست شما و براساس سيستم قيمت گذاري شرکت، تعيين مي گردد.

 

براي سفارش خريد در اين محا تيکت بگذاريد