جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
کالري (Calorie)
-(1 Body) 
کالري (Calorie)
Visitor 214
Category: دنياي فن آوري
کالري واحد اندازه گيري ميزان گرمايي است که توسط يک ماده جذب يا آزاد مي شود. کالري بيشتر به عنوان ميزان گرمايي که دماي يک گرم از آب خالص را از 14/5 درجه سيلسيوس (سانتي گراد) به 15/5 درجه سيلسيوس مي رساند تعريف مي شود و اين مقدار برابر 4/186 ژول است. (هم چنين تعريف هاي ديگري براي کالري وجود دارد که مقاديري ديگر با کمي اختلاف بيان مي کند.) واحد سنتي انگليسي، واحد گرمايي بريتانيايي (BTU يا British thermal unit) مي باشد. يک Btu ميزان گرماي لازم براي بالا بردن دماي يک پوند آب به ميزان يک درجه فارنهايت است. اين ميزان برابر 252 کالري است.
آن واحد کالري که براي انرژي گرمايي توليد شده توسط غذا مورد استفاده قرار مي گيرد در واقع کيلوکالري يا کالري بزرگ است که برابر 1000 کالري است. با اين حال رايج است که آن را کالري مي نامند. بنابراين يک فنجان کامل شير که گفته مي شود 150 کالري فراهم مي کند، بدين معني است که 150 کيلو کالري انرژي گرمايي براي فعاليت هاي بدني فراهم مي کند.
منبع:How Stuff works. com
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image