جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
شباهت مغز انسان به رايانه
-(0 Body) 
شباهت مغز انسان به رايانه
Visitor 255
Category: دنياي فن آوري
بخشي از مغز که براي فعاليت هاي شناختي انسان ضروري است بسيار شبيه يک رايانه عمل مي کند .
پايگاه دانشگاه کلرادو: با استفاده از يافته جديد مشخص مي شود فعاليت شناختي و تفکر در مغز به چه شکل انجام مي گيرد.
در رايانه با استفاده از وضعيت هاي روشن و خاموش حالت هايي ايجاد مي شود که رايانه آنها را شناسايي و تبديل به اطلاعات مورد نظر مي کند.
به گفته محققان سلول هاي عصبي که در قشر پيشاني مغز قرار دارند در دو حالت فعال و غير فعال و به عبارت ديگر خاموش و روشن قراردارند که از اين نظر بسيار شبيه رايانه ها عمل مي کنند.
به طور کلي مغز مانند شبکه اي از ارتباط جمعي عمل مي کند تا يک رايانه و سلول هاي عصبي ضمن برقراري ارتباط با يکديگر امکان خلق حافظه و يادگيري را دارند.
بخش قشري پيشاني مغز در فعاليت هاي عالي نظير تصميم گيري نقش دارد و ارتباط آن با فعاليت هاي مختلف عالي مغز شناخته شده است.
به گفته دانشمندان درصورتي که اطلاعات بيشتري درباره شيوه فعاليت مغز به دست آيد برخي از فرايندهاي مهم مغزي مانند هوش و تفکر و اختلالات مربوط به آنها با دقت بيشتري بررسي مي شود.
بسياري از بيماري هاي مغزي و به ويژه بيماري هايي که ريشه در اختلالات رفتاري دارند بر اثر اشکال در انتقال پيام بين بخشهاي مختلف مغز به وجود مي آيند .s
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image