جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
الکترونگاتيوي (Electronegativity)(1)
-(2 Body) 
الکترونگاتيوي (Electronegativity)(1)
Visitor 441
Category: دنياي فن آوري
الکترونگاتيويته ، ميزان توانايي نسبي يک اتم در يک مولکول براي جذب جفت الکترون پيوندي به سوي خود است.

مقياس نسبي پاولينگ

مقياس نسبي الکترونگاتيوي پاولينگ ، متداول ترين مقياس و مبتني بر مقادير تجربي انرژي‌هاي پيوندي است. مقدار انرژي اضافي که از جاذبه متقابل بارهاي جزئي ?+ و ?- اضافه بر انرژي پيوند .کووالانسي آزاد مي‌شود، به قدر مطلق ? و به تفاوت الکترونگاتيوي دو عنصر پيوند شده بستگي دارد. در محاسبات الکترونگاتيوي تنها تفاوت الکترونگاتيويته عناصر تعيين مي‌شود. براي بنا کردن يک مقياس ، به اتم F (الکترونگاتيوترين عنصر) بطور دلخواه عدد 4 نسبت داده شده است.

مقياس الکترونگاتيوي پائولينگ ، متداول‌ترين مقياس و مبتني بر مقادير تجربي انرژيهاي پيوند است. مثلا انرژي پيوند Br-Br ،انرژي لازم براي تفکيک مولکول Br2 بهاتمهاي Br است.براي تفکيک يک مول از مولکولهاي Br2به اندازه 46+ کيلو کالري انرژي لازم است. انرژي پيوند H-H برابر 104+ کيلو کالري بر مول است.

الکترونگاتيويته در به روشهاي متفاوتي تعريف شده است که برخي از آنها به اختصار توضيح داده مي شود.

الکترونگاتيويته پاولينگ

پاولينگ

انرژي اضافي پيوند A-B نسبت به متوسط انرژي پيوندهاي A-A و B-B مي تواندبه حضور سهم يوني در پيوند کوالانسي نسبت داده شود.اگر انرژي پيوند A-B بطور قابل ملاحطه اي از متوسط پيوندهاي غير قطبي A-A و B-B متفاوت باشد مي‌توان فرض کرد که سهم يوني در تابع موج و بنابراين اختلاف بزرگ در الکترونگاتيوي وجود دارد. در زير جدول الكترونگاتيوي پاولينگ عناصر نشان داده شده است.

عدد

نماد

نام

کاربرد

WEL

CRC

LNG

1

H

هيدروژن

2.20

same

2

He

هليوم

no data

same

3

Li

ليتيوم

0.98

same

4

Be

برليم

1.57

same

5

B

بور

2.04

same

6

C

کربن

2.55

same

7

N

نيتروژن

3.04

same

8

O

اکسيژن

3.44

same

9

F

فلوئور

3.98

3.98

3.98

3.90

10

Ne

نئون

no data

same

11

Na

سديم

0.93

same

12

Mg

منيزيوم

1.31

same

13

Al

آلومينيوم

1.61

same

14

Si

سيليسيوم

1.90

same

15

P

فسفر

2.19

same

16

S

گوگرد

2.58

same

17

Cl

کلر

3.16

same

18

Ar

آرگون

no data

same

19

K

پتاسيم

0.82

same

20

Ca

کلسيوم

1.00

same

21

Sc

اسکانديوم

1.36

same

22

Ti

تيتانيوم

1.54

same

23

V

واناديوم

1.63

same

24

Cr

رکوم

1.66

same

25

Mn

منگنز

1.55

same

26

Fe

آهن

1.83

same

27

Co

کبالت

1.88

same

28

Ni

نيکل

1.91

same

29

Cu

مس

1.90

same

30

Zn

روي

1.65

same

31

Ga

گاليوم

1.81

same

32

Ge

ژرمانيوم

2.01

same

33

As

آرسنيک

2.18

same

34

Se

سلنيوم

2.55

same

35

Br

بروم

2.96

same

36

Kr

کريپتون

3.00

3.00

no data

no data

37

Rb

روبيديوم

0.82

same

38

Sr

استرانسيوم

0.95

same

39

Y

ايتريوم

1.22

same

40

Zr

زيرکونيوم

1.33

same

41

Nb

نيوبيوم

1.6

same

42

Mo

موليبدن

2.16

same

43

Tc

تکنسيوم

1.9

1.9

2.10

2.10

44

Ru

روتنيوم

2.2

same

45

Rh

روديوم

2.28

same

46

Pd

پالاديوم

2.20

same

47

Ag

نقره

1.93

same

48

Cd

کادميوم

1.69

same

49

In

اينديوم

1.78

same

50

Sn

قلع

1.96

same

51

Sb

آنتيموان

2.05

same

52

Te

تلوريوم

2.1

same

53

I

يد

2.66

same

54

Xe

گزنون

2.6

2.6

2.60

no data

55

Cs

سزيوم

0.79

same

56

Ba

باريوم

0.89

same

57

La

لانتان

1.10

same

58

Ce

سريوم

1.12

same

59

Pr

پرائزوديميديوم

1.13

same

60

Nd

نئوديدميوم

1.14

same

61

Pm

پرومتيوم

no data

same

62

Sm

ساماريوم

1.17

same

63

Eu

اروپيوم

no data

same

64

Gd

گادولينيوم

1.20

same

65

Tb

تربيوم

no data

same

66

Dy

ديسپروزيوم

1.22

same

67

Ho

هولميوم

1.23

same

68

Er

اربيوم

1.24

same

69

Tm

تاليوم

1.25

same

70

Yb

ايتربيوم

no data

same

71

Lu

لوتسيوم

1.27

1.27

1.0

1.0

72

Hf

هافنيوم

1.3

same

73

Ta

تانتال

1.5

same

74

W

تنگستن

2.36

2.36

1.7

1.7

75

Re

رنيوم

1.9

same

76

Os

اسميوم

2.2

same

77

Ir

ايريديوم

2.20

2.20

2.2

2.2

78

Pt

پلاتين

2.28

2.28

2.2

2.2

79

Au

طلا

2.54

2.54

2.4

2.4

80

Hg

جيوه

2.00

2.00

1.9

1.9

81

Tl

تاليوم

1.62

1.62

1.8

1.8

82

Pb

سرب

2.33

2.33

1.8

1.8

83

Bi

بيسموت

2.02

2.02

1.9

1.9

84

Po

پولونيوم

2.0

same

85

At

استاتين

2.2

same

86

Rn

رادون

no data

same

87

Fr

فرانسيوم

0.7

same

88

Ra

راديوم

0.9

same

89

Ac

اکتينيوم

1.1

same

90

Th

توريوم

1.3

same

91

Pa

پرومتيوم

1.5

same

92

U

اورانيوم

1.38

1.38

1.7

1.7

93

Np

نپتونيوم

1.36

1.36

1.3

1.3

94

Pu

پلوتونيوم

1.28

1.28

1.3

1.3

95

Am

امرسيوم

1.3

1.3

no data

1.3

96

Cm

کوريوم

1.3

1.3

no data

1.3

97

Bk

برکليوم

1.3

1.3

no data

1.3

98

Cf

کاليفرنيوم

1.3

1.3

no data

1.3

99

Es

انيشتينيوم

1.3

1.3

no data

1.3

100

Fm

فرميوم

1.3

1.3

no data

1.3

101

Md

مندلويوم

1.3

1.3

no data

1.3

102

No

نوبليوم

1.3

1.3

no data

1.3

الکترونگاتيويته آلرد_روکر

در اين تعريف الکترونگاتيويته توسط ميدان الکتريکي بر سطح اتم مشخص مي‌شود. بنابرين الکترون در يک اتم بار موثر هسته‌اي را احساس مي کند. بر طبق اين تعريف عناصري با الکترونگاتيويته بالا آنهايي هستند با بار هسته‌اي موثر بزرگ و شعاع کوالانسي کوچک اين عناصر در نزديکي فلوئور قرار دارند.
ادامه دارد...
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image