جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
بررسي جذب انتخابي نانوذرات توسط تومور در محيط كشت سلولي جديد سه بعدي
-(0 Body) 
بررسي جذب انتخابي نانوذرات توسط تومور در محيط كشت سلولي جديد سه بعدي
Visitor 211
Category: دنياي فن آوري
يك سيستم دارورساني نانوذره‌اي كه براي درمان تومورهاي مغزي طراحي شده است در يك مدل كشت سلولي جديد انتخاب‌پذيري خود را به سلولهاي سرطاني نشان داده است.
اين تحقيق توسط دانشمندان دانشگاه ناتينگهام انجام گرفته است. نانوذرات بكار گرفته شده در اين مطالعه از يك پليمر زيست جذب جديد از نوع پلي (گليسرول آديپات) ساخته شده اند. اين پليمر بگونه‌اي اصلاح شده كه امكان وارد كردن داروها در آن تسهيل شده و نانوذرات موثرتر مي شوند.
براي ارزيابي نانوذرات، اين محققان سيستم درون‌تني ويژه‌اي ساختند كه بايستي در تعدادي از مطالعات مربوط به سرطانهاي مغزي كارايي آن ثابت شود.
به گفته يكي از محققان، واكنش بين سلولهاي سرطاني و سلولهاي عصبي در انواع سرطانها و جاهاي مختلف مغز متفاوت است. از اينرو استفاده از مدلهاي كشت سه بعدي براي اطمينان يافتن از اينكه رفتار سلولها در محيط كشت شبيه زندگي طبيعي آنهاست اهميت دارد.
تجمعهاي سلولهاي سرطاني به عنوان مدل كشت سلولي سلولهاي سرطاني سالهاي سال استفاده مي‌شده است. برشهاي نازك از مغز موشهاي نوزاد را نيز مي‌توان هفته‌ها كشت داد و ابزار مهمي در زيست‌شناسي مغز محسوب مي‌شود. در مدل جديد كشت سلولي اين دو روش بطور همزمان مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
تجمع‌هاي سلولهاي سرطاني مغز به كمك ميكروذرات آهن فلورسانت نشان دار شده و بر روي برشهاي مغز موشهاي نوزاد كشت شدند. روش نشان گذاري دو-سلولي امكان ارزيابي تهاجم سلول سرطاني به بافت مغزي را هم با تكنيك فلورسانس و هم با ميكرسكوپ الكتروني در يك نمونه امكان پذير كرده است. به كمك همين روش مشخص شد كه تجمعهاي توموري به همان شيوه به برشهاي مغزي دست‌اندازي كرده‌اند كه در بدن دست‌اندازي مي‌كنند.
نتايج اين مطالعه در مجله Experimental Biology and Medicine منتشر شده است.
منبع: http://nano.cancer.gov/news_center/2007/sept/nanotech_news_2007-09-26f.asp
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image