جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
اين 6 نشانه دروغگوها را لو مي دهد !
-(6 Body) 
اين 6 نشانه دروغگوها را لو مي دهد !
Visitor 212
Category: دنياي فن آوري
آيا مي دانستيد تمام مردم جهان به طور ميانگين روزي دو مرتبه دروغ مي گويند ؟ اما اكثر افراد ،‌دروغگو هاي خوبي نيستند و زود لو مي روند. هر چند كه برخي ديگر دروغگوهاي قهاري هستند. آيا دوست داريد بدانيد طرف مقابل تان در يك رابطه دروغ مي گويد يا راست ؟ به اين نشانه ها دقت كنيد:
1 شناخته شده ترين نشانه اي كه مي تواند يك فرد دروغگو را لو بدهد عرق كردن و استرس اوست. زماني كه ما دروغ مي گوييم ،‌هميشه مي ترسيم كه لو برويم. به همين دليل دچار استرس مي شويم و استرس با افزايش ضربان قلب و عرق كردن همراه است. اما اين موضوع در رابطه با همه مردم صادق نيست. برخي افراد به دروغگويي عادت دارند و دچار استرس نمي شوند !
2 ـ روان شناسان معتقدند صدا علامت خوبي براي شناسايي دروغگو است. درواقع اين ما نيستيم كه صدا را كنترل مي كنيم و مغز بر اساس احساساتي كه داريم ،‌ آن را به شكل اتوماتيك تنظيم مي كند. وقتي دروغ مي گوييم ،‌مي ترسيم رسوا شويم و به همين علت معمولاً‌تن صدا تغيير مي كند و خيلي زير يا خيلي بم مي شود.
3. دروغگو ها به دليل ترس از رسوا و شرمگين شدن ،‌تعادل احساسي درستي نداشته و حتي حرف هاي شان كم و بيش ضد و نقيض است. براي آن كه مطمئن شويد يك فرد دروغ مي گويد ،‌ از او بخواهيد حرفي را كه در يك موقعيت خاص زده ،‌براي شما در موقعيت هاي مختلف دقيقاً‌ به همان شكل تكرار كند. حتي سوالات متفاوت و مدام در مورد همام مساله مي تواند ثبات فكري دروغگو را بر هم بريزد. اين همان روشي است كه از سوي پليس بيش از هر راهكار ديگري مورد استفاده قرار مي گيرد!
4. پلك زدن هاي مداوم ،‌ماليدن پلك و نگاه هاي مبهم ،‌ همه و همه ميميك صورت فردحين دروغ گفتن است. صورت ،‌احساساتي كه داريم را دقيقاً ‌نشان مي دهد و كنترل عميق آن سخت است. اگر فردي ميميك غير طبيعي و غير معمول دارد و حين صحبت با شما دچار تيك خاصي مثل ماليدن پلك مي شود. بايد به حرف هاي او شك كنيد.
5. سرفه كردن درون مشت ،‌ بالا بردن دست روي سر و عقب بردن بالا تنه موقع حرف زدن از جمله ژست هاي آدم هاي دروغگو است. البته بايد مراقب هم بود. همان طور كه برخي دروغگوها براي نمايان نشدن احساسات شان حين حرف زدن كاملا‌ً خنثي عمل مي كنند ،بعضي ها هم هستند كه كاملاً‌ راست مي گويند اما عادات رفتاري شان شبيه به مواردي است كه ذكر كرده ايم. مراقب باشيد كه گمراه نشويد. !
6. دروغگو ها معمولاً‌ در صحت كردن وسواس به خرج نمي دهند و همه مسائل را رو نمي كنند. اگر شما حين صحبت از فردي بخواهيد كه با دقت بيشتري مسائل را براي شما بيان كند و به عبارتي وسواسي تر از او سوال كنيد ،‌ چون معمولاً‌ دروغگو حافظه خوبي ندارد ،‌ در دور بعد قادر به بيان همان جواب ها نيست و شما در نهايت مي توانيد از زبان او اين جمه ( يا چيزي شبيه به اين جمله ) را بشنويد ؛ به من اعتماد نداري ؟
منبع: كوچه ما شماره 15.
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image