جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
بررسي نقش ويتامين D3 در تغذيه مرغ مادر گوشتي
-(1 Body) 
بررسي نقش ويتامين D3 در تغذيه مرغ مادر گوشتي
Visitor 208
Category: دنياي فن آوري

خلاصه

آزمايش با استفاده از جوجه هاي Ross x Ross که از تخمهاي مرغهاي مادر گوشتي متولد شده بودند و اين مرغها از ويتامين D3 در سطوح مختلف استفاده کرده بودند بررسي شوند تا اثرات سطح ويتامين D3 در غذاي مادر بر عملکرد و اختلالات پاي جوجه ها بررسي شود. جوجه هاي خارج شده از تخم مرغهاي 27، 41، 29، 36، 45، 52 هفته سن به ترتيب در آزمايشات 1، 2، 3، 4، 5، 6 شرکت کردند. مطالعات در محيط بدون نور ماوراي بنفش انجام شد. آزمايشات 1 و 2 به عنوان طرحهاي کاملا تصادفي با جيره هاي غذايي مادران انتخاب شدند وآزمايشات 3، 4، 5، 6 به عنوان طرحهاي s plitplot با مصرف ويتامين D3 در تعدادي از جوجه ها در کل طرح ويتامين D3 در غذاي مادران به عنوان زير مجموعه طرح انجام شد. جوجه هاي آزمايشات 1 و 2 از غذاي بدون ويتامين D3 تغذيه کردند در صورتيکه جوجه هاي آزمايشات 3 و 4 از 4 سطح ويتامين D3 استفاده کردند و جوجه هاي آزمايشات 5 و 6 از سطح 6 ويتامين D3 تغذيه کردند. بالابودن وزن بدن و خاکستر درشت ني پا در جوجه هاي متولد شده از مرغهايي که ويتامين D3 در همه آزمايشات مصرف مي کردند ديده شد که کاهش بيماري ريکتز حاصل از کلسيم با مصرف ويتامين D در غذاي جوجه ها ديده شد. ارزيابي تحقيق نشان مي دهد که جوجه ها متولد شده از تخمهاي مرغهاي مصرف کننده 2000 يا Iu 4000 براي /kg D3 داراي وزن بدن زياد بوده و جوجه هاي مصرف کننده از Iu3200 داراي وزن بدن بيشتر و خاکستر درشت ني بيشتر و کاهش بيماري ريکتز TD,Ca مي باشند.
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image