جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
جاهلان محله = شخصيت هاي ضد اجتماعي
-(0 Body) 
جاهلان محله = شخصيت هاي ضد اجتماعي
Visitor 238
Category: دنياي فن آوري
درروزگاران نه چندان دوروشايد هم درهمين روزها درگوشه وکنارشهرها درهرمحله اي افرادي بوده و هستند با خصوصيات رفتاري خاص که مردم آنان را جاهل محل خطاب مي کنند اين جاهلان(نادانان بي خبران)محله ازانجام هرگونه رفتارخلاف وبه دورازضوابط اخلاقي، اجتماعي انساني » وجداني ابايي ندارند و به هرکار ناشايستي دست مي زنند،از قبيل: دزدي، چاقوکشي، اذيت و آزارمردم، تجاوزبه حق وحقوق ديگران ،تجاوزبه حريم خصوصي مردم وحتي زن وفرزندان آنها، عربده کشي، زورگيري (باج گيري) قاچاق مواد مخدر و . . . . اين جاهلان محله نيزدست پرورده هايي همانند خود دارند بنام نوچه با همين خصوصيات رفتاري که در مواردي اين افراد نا سالم براي رسيدن به اهداف خود از اينان استفاده مي کنند، اين نوچه ها وقتي به سن بالا تري برسند خود جاهل ديگري مي شوند.
بعضي از اين جاهلان محله نيز رفتارهاي ساديستيک (ديگر آزاري) دارندکه از آزار، ضرب وجرح، شکنجه، تجاوز جنسي وکشتن افراد لذت مي برند، در نوع شديد آن که حافظين نظم و مجريان قانون با اعتراضات ونگراني شديدمردم روبرومي شوندهه هرشکل دستگير ومجازات مي شوندمانند: اصغربروجردي (اصغر قاتل)، خفاش شب، بيچه و . . . ودرنوع خفيف آن اين افراد پس ازانجام اين گونه رفتارها دردرون جامعه پنهان شده ولي بازهم گهگاه به رفتارهاي خود ادامه مي دهند. امامجريان قانون دررو برويي با اين افرادبرخوردهاي گوناگون دارند ازجمله: يا خود ازاين گونه افراد مي ترسندوازهرشکايتي طفره رفته وبه نوعي برآن سرپوش مي گذارند و يا براي رسيدن به بعضي از اهداف غير قانوني خود ازاين افراد بهره مي گيرند بدون آنکه ردپايي ازخود به جاي بگذارند.
از ديدگاه روانپزشکي ،رو انشناختي، اجتماعي اين گونه افراد بيماران رواني هستند با اختلال شخصيت ضد اجتماعي وديگرآزاري که يکي ازبزرگترين مشکلات بهداشت روان هرجامعه وموجب سلب آرامش وامنيت رواني مردم مي گردند، لذا راه پيشگيري ودرمان استواري قانون وسلامت مجريان ن قانون است که همکاري واستفاده از راهکارهاي روانشناسي –اجتماعي-روانپزشکي در اين زمينه نقش اساسي دارد .
منبع:مجله بهداشت روان شماره 28و29
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image