جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
چرا آسمان بنفش نيست؟
-(0 Body) 
چرا آسمان بنفش نيست؟
Visitor 196
Category: دنياي فن آوري
تابش آسمان بخشي از انرژي خورشيد است که به وسيله ئ مولکولهاي هوا و ذره هاي ريز گردو غبار پراکنده شده است.رنگ آسمان را مي توان به کمک فرايند پراکندگي توجيه کرد ،زيرا در گستره ئ مرئي،نور هاي آبي و بنفش بيش تر پراکنده مي شوند.
نخستين نظريه ئ مناسب درباره ئ پراکندگي را لرد ريلي (1919-1842)بيان کرد.ضريب پراکندگي که او از محاسبه هاي الکترومغناطيسي خود به دست آورد،به چگالي و خواص الکتريکي محيط بستگي دارد ،ولي بيشتر از هر چيز تابع ابعاد پراکنده ها و عکس توان چهارم طول موج است:
اما طول موج نور بنفش از آبي هم کوهتاه تر است.پس اگر پراکندگي ريلي تنها عامل مهم باشد،بايد آسمان بنفش به نظر رسد.سطح خورشيد تابش را در سراسر طيف الکترومغناطيسي گسيل مي دارد،اما شديد ترين تابش آن در ناحيه اي است که به عنوان ناحيه ئ مرئي تعريف مي کنيم.شدت تابش خورشييد قله اي در حدود mm50 دارد که نظير قله ئ حساسيت چشم انسان است.اين موضوع نشان مي دهد که چشم انسان طوري تکامل يافته است که حساسيت آن بر طيف خورشيد منطبق شود.
شدت کل نور بنفش در طيف مرئي خورشيد کمتر از شدت کل نور آبي است؛پس آبي در پراکندگي ريلي غالب مي شود.
همچنين ،حساسيت چشمان ما به بنفش کمتر از آبي است.پس مسئله غلبه نورآبي بالا را پاسخ فيزيولوژيکي نيز تشديد مي کند.
منبع:http://www.physics-school.blogfa.com

تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image