جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
هندسه زندگي
-(0 Body) 
هندسه زندگي
Visitor 250
Category: دنياي فن آوري
دلم ميخواهد زندگي را از زاويه اي ديگر ببينم.
دوست دارم نگاه هندسي به زندگي داشته باشم و محيط پيرامون خود را با ديدي نو محاسبه کنم.
دلم ميخواهد مساحت عمرم را بسنجم و به شخصيتم شکل مناسبي بدهم.
ميتوانم زندگي را مربعي فرض کنم که اضلاع ان را ايمان- هدف -اميدو عشق تشکيل داده اند يا مثلثي که زاويه هاي ان علم-ايمان و انسانيت باشد.
ميتوانم مرکز دايره حياتم را انتخابهاي خوب قرار دهم.
چرا سطحي بينديشم؟
وقتي دوست دارم به افکار و زندگيم عمق دهم و ميتوانم حجم معنويتم را افزون سازم.
من ميتوانم از نقطه هاي خط عمرم خطي مستقيم در جهت خوبي و مهرباني ترسيم کنم.
من دلم ميخواهد زندگيم بر قاعده پاکي استوار باشد.به موازات حق پيش بروم و زاويه ديدم باز باشد.
وقتي اين قدر توانايي دارم چرا شکل غير منتظم باشم و از ميان خطوط خط هاي شکسته و منحني را برگزينم؟
من ميتوانم منشوري باشم شفاف که از هر سو جلوه اي خاص دارد.
منشوري که نور را به راحتي تجزيه ميکند و فضا را با رنگهاي دلپذير و جذاب محبت-اميد-عشق-عرفان و... مي ارايد
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image