جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
انسان ها و جدول تناوبي
-(0 Body) 
انسان ها و جدول تناوبي
Visitor 202
Category: دنياي فن آوري
« همچون الکتروني بر مدارهاي مجاز زندگي بچرخ تا از خطر سقوط رهايي يابي »

 انسان ها و جدول تناوبي

اگربه جدول تناوبي به طور دقيق نگاهي بيندازيم متوجه خواهيم شد که مي شود خصوصيات آدمها را با اين جدول و اتم هاش تطبيق داد.
بعضي از اتم ها ناپايدارند مثل آدم هايي که دقيقه به دقيقه رنگ عوض ميکنند.
بعضي از اتم ها فداکاراند(به طور مثال اگر روي را کنار آهن قرار دهيم روي خود زنگ ميزند تا آهن خورده نشود) مثل دهقان فداکار.
بعضي از اتم ها اعتدال دارند و البته مقبوليت بيشتر(مثل کربن) مانند آدم هاي مومني که آخرتشان را فداي زندگيشان نمي کنند.
بعضي ازاتم ها نجيب و گوشه گير و البته خجالتي اند (گازهاي نجيب)مثل خانم هاي نجيب.
بعضي ديگر از اتم ها آب زير کاهند(فلزات واسطه، منظور اين که در هنگام از دست دادن الکترون اول اوربيتالsشان خالي مي شود)
بعضي اتم ها خسيس اند (به اين راحتي ها الکترون از دست نمي دهند و انرژي يونششان بالاست)
بعضيها ذاتا منفي اند(هالوژن ها، الکترونگاتيوي هاي بالا)
امابعضي ها اگر آب باشد و شرايط مهيا باشد شناگرهاي خوبي هستند(مثلاکسيژن)
و....
منبع:http://www.chemistry-spaceship.blogfa.com/
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image