جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
پيکربندي IIS با رعايت مسائل امنيتي ( بخش سوم )
-(0 Body) 
پيکربندي IIS با رعايت مسائل امنيتي ( بخش سوم )
Visitor 167
Category: دنياي فن آوري
در بخش اول اين مقاله، پيکربنديIIS و در بخش دوم ،نحوه تنظيم خصلت هاي متفاوت برنامه Internet Services Manager ، با رعايت مسائل امنيتي تشريح گرديد . در اين بخش به بررسي روش هاي کنترل دستيابي به سرويس دهنده که توسط تمامي سرويس ها ( www,FTP,SMTP,NNTP ) ، قابل استفاده خواهد بود ، پرداخته مي گردد.

روش هاي کنترل دستيابي

اولين سطح ايمني در مدل امنيتي IIS ، امکان دستيابي به سرويس دهنده وب بر اساس آدرس هاي IP و يا Internet Domain Name مربوط به درخواست هاي سرويس گيرندگان است. در اين راستا مي توان ، آدرس هاي IP و يا اسامي ماشين هائي خاص را مشخص ، تا زمينه دستيابي آنان به سرويس دهنده وب فراهم و يا امکان دستيابي از آنان سلب گردد. در زمان دريافت هر يک از بسته هاي اطلاعاتي ، آدرس IP و يا نام آنان با توجه به پيکربندي انجام شده در بخش "IP address and Domain name Restrictions " ، بررسي و بر اساس سياست هاي تعريف شده ، عکس العمل لازم ارائه خواهد شد . ( گزينه فوق در بخش Directory Security Tab مربوط به جعبه محاوره اي خصلت هاي سرويس www ، وجود دارد ). زمانيکه از آدرس هاي IP بمنظور کنترل دستيابي استفاده مي گردد ، برخي از سرويس گيرندگان وب ، ممکن است از طريق يک سرويس دهنده Proxy و يا فايروال ، به سرويس دهنده وب دستيابي پيدا مي نمايند، در چنين شرايطي آدرس هاي IP بسته هاي اطلاعاتي دريافتي براي سرويس دهنده Proxy و يا فايروال ، ارسال خواهند شد .
بمنظور پياده سازي برخي از روش هاي کنترل دستيابي به سرويس دهنده وب ، مي توان از تکنولوژي هائي نظير SSL)Secure Sockets Layer) و امضاء الکترونيکي ، نيز استفاده کرد . SSL ، يک کانال ارتباطي نقطه به نقطه خصوصي ، يکپارچه و معتبر را ايجاد مي نمايد . از امضاء الکترونيکي ، بمنظور بررسي هويت يک کاربر و يا يک سرويس دهنده و يا سرويس دهندگان وب و مرورگرها بمنظور معتبر سازي دوسويه ( متقابل ) ، تضمين صحت در ارسال صفحات و يکپارچگي اطلاعات موجود در آنها ، استفاده مي گردد .

شناسائي و تائيد

بمنظور شناسائي و تائيد کاربران ، مي توان از چهار گزينه موجود در IIS استفاده کرد .
• Anonymouse Access . روش فوق ، متداولترين گزينه براي دستيابي به يک سرويس دهنده وب است. IIS ، بدين منظور account هائي با نام IUSR_Computername و IWAM_Computername را بصورت پيش فرض، ايجاد مي نمايد. account فوق ، داراي مجوزهاي زير خواهد بود :
Log on locally , access this computer from network and log as a batch job
• کاربران در زمان دستيابي به منابع سرويس دهنده بر روي وب،بصورت اتوماتيک توسط account فوق ، به شبکه وارد خواهند شد. در ادامه کاربران با توجه به مجوزهاي تعريف شده در رابطه با account فوق ، قادر به دستيابي منابع موجود خواهند بود. نام account در نظر گرفته شده را مي توان با استفاده از گزينه Edit تغيير داد . پيشنهاد مي گردد ، مجوزهاي Log on as a batch job و access this computer from network ، در رابطه با account فوق حذف گردد ( در صورتيکه ضرورتي به استفاده از آنان وجود ندارد ) .
نکته : زمانيکه سرويس IIS ، متوقف و مجددا" راه اندازي و يا سيستم راه اندازي مجدد (Reboot ) مي گردد ، مجوزهاي Log on as a batch job و access this computer from the network ، براي accout هاي IUSR_Computername و IWAM_Computername ، مجددا" در نظر گرفته خواهد شد (Restore ) . در صورتيکه تاکيد بر حذف مجوزهاي فوق وجود داشته باشد ، مي توان يک Local user account جديد را ايجاد و آن را بعنوان account پيش فرض Anonymouse براي سرويس IIS در نظر گرفت .( بخش Anonymouse access and authentication control مربوط به Directory Security Tab سرويس www و يا Account Tab مربوط به سرويس FTP ) . پس از انجام عمليات فوق ، مي توان IUSR_Computername ، را حذف کرد.
• Basic Authentication ، تقريبا" تمامي مرورگرهاي وب موجود ، از روش فوق حمايت مي نمايند . در اين روش ، نام و رمز عبور کاربر بصورت متن (Clear text ) ، ارسال مي گردد . بديهي است در چنين مواردي امکان تشخيص و کشف اطلاعات ارسالي براي افراديکه ترافيک موجود در شبکه را مانيتور مي نمايند ، وجود خواهد داشت . در صورتيکه تاکيد بر استفاده از روش فوق وجود داشته باشد ، پيشنهاد مي گردد که بهمراه آن از SSL استفاده گردد . ترکيب SSL با روش Basic Authentication ، امکان رهگيري و کشف اطلاعات ارسالي را کاهش خواهد داد . بدين منظور لازم است مراحل زير دنبال گردد :
مرحله اول : استفاده از يک Server Certificate
مرحله دوم : استفاده از يک کانال ايمن در زمان دستيابي به منابع
مرحله سوم : فعال نمودن Basic authentication و غيرفعال نمودن Anonymouse و Integrated Windows authentication براي سايت مورد نظر.
• Digest Authentication ، روش فوق امکاناتي مشابه Basic Authentication را ارائه ولي از روش متفاوتي بمنظور ارسال اطلاعات حساس و معتبر ، استفاده مي نمايد . سرويس دهنده ، اطلاعاتي را شامل نام و رمز عبور کاربر بهمراه اطلاعات اضافه ديگر و يک Hash ( محاسبه مي گردد ) را براي سرويس گيرنده ارسال مي دارد . در ادامه Hash ، بهمراه ساير اطلاعات اضافه براي سرويس دهنده ارسال مي گردد . زمانيکه سرويس دهنده اطلاعات را دريافت مي نمايد ، آنان را با نام و رمز عبور ترکيب و يک Hash را بدست مي آورد . در صورتيکه hash هاي مربوطه با يکديگر مطابقت نمايند ، کاربر تائيد مي گردد. در صورتيکه روش فوق فعال و ساير روش ها غير فعال گردند ، يک pop up box ، نمايش و کاربر مي بايست نام و رمز عبور خود را جهت ورود به سايت مشخص نمايد . اطلاعات فوق ، بصورت رمزشده و وارونه ذخيره خواهند شد . بمنظور فعال نمودن ويژگي فوق ، مديران شبکه مي بايست يک password policy را در اين رابطه تعريف تا امکان استفاده از روش فوق ، فراهم گردد . در صورت عدم تعريف Password policy ، امکان استفاده از روش فوق، وجود نخواهد داشت . بمنظور فعال نمودن Password Policy مي بايست :
در ويندوز 2000 ، Computer Configuration|Windows Settings | Security Settings | Account Policies | Password policy را انتخاب و گزينه Store Passwords using reversible encryption for all users in the domain ، فعال گردد. ( گزينه فوق بصورت پيش فرض غير فعال است ) . پس از فعال شدن سياست فوق و زمانيکه کاربر رمز عبور و يا نام خود را تغيير و يا يک Account جديد ايجاد گردد ، رمز عبور بصورت رمز شده و وارونه ذخيره مي گردد .
• Integrated Windows Authentication ، روش فوق از رمزنگاري مبتني بر Hashing بمنظور تائيد رمز عبور استفاده مي نمايد . نام و رمز عبور واقعي هرگز در شبکه ارسال نخواهد شد ، بنابراين امکان کشف و تشخيص آن توسط يک منبع ناامن و تائيد نشده ، وجود نخواهد داشت . تائيد کاربران مي تواند با استفاده از پروتکل Kerberos V5 و پروتکل Challenge/response صورت پذيرد . روش فوق، گزينه اي مناسب براي استفاده در اکسترانت ها نخواهد بود ، (امکان فعاليت آن از طريق يک سرويس دهنده Proxy و يا ساير برنامه هاي فايروال وجود نخواهد داشت) . از روش فوق بمنظور برپاسازي اينترانت هاي ايمن ، استفاده مي گردد.
پيکربندي IIS مي تواند بگونه اي صورت پذيرد که امکان استفاده از ترکيب روش هاي تائيد اعتبار و Anonymouse در آن پيش بيني گردد . در چنين مواردي ، مي توان اين امکان را براي يک سايت فراهم آورد که داراي بخش هاي متفاوت ايمن و غيرحساس باشد . زمانيکه از يک مدل Authentication بهمراه Anonymouse استفاده مي گردد ، کاربران همواره و در حالت اوليه با استفاده از IUSR_Computername به سايت Log on خواهند نمود . زمانيکه درخواستي Fail گردد ( با توجه به عدم وجود مجوزهاي لازم بمنظور دستيابي به يک منبع ) ، پاسخي براي سرويس گيرنده ارسال که نشاندهنده عدم وجود مجوز لازم براي دستيابي به منبع مورد نظر است . همراه با اطلاعات فوق ، ليستي از مدل هاي متفاوت تائيد اعتبار که توسط سرويس دهنده حمايت مي گردد، نيز ارسال خواهد شد . مرورگر سرويس گيرنده در اين راستا به کاربر پيامي را نمايش و از وي درخواست نام و رمز عبور را خواهد کرد . در ادامه اطلاعات مورد نظر ( نام و رمز عبور کاربر ) براي سرويس دهنده ارسال خواهد شد ، در صورتيکه کاربر داراي مجوز لازم باشد ، امکان استفاده از منبع مورد نظر براي وي فراهم خواهد شد .

مديريت فهرست (Directory )

علاوه بر مجوزهاي مربوط به فايل و فهرست ها که در سطح سيستم عامل برقرار مي گردد ، IIS ، امکاني با نام Application level Permission را ارائه نموده است . در اين راستا ، امکان انتخاب گزينه هائي نظير : Read , Write , Directory Browsing ,Scripts only و Scripts and executables وجود داشته و مي توان از آنان بهمراه فهرست هاي شامل محتويات مربوط به سرويس هاي www و FTP استفاده کرد .
• Read . مجوز فوق ،امکان مشاهده و ارسال محتويات براي مرورگر سرويس گيرنده را فراهم مي نمايد .
• Write . مجوز فوق، به کاربراني که مرورگرآنان داراي ويژگي PUT ( مربوط به پروتکل استاندارد HTTP 1.1 ) است ، امکان Upload نمودن فايل هائي براي سرويس دهنده و يا تغيير محتويات يک فايل write-enabled را خواهد داد . گزينه فوق ، در اختيار کاربران قرار داده نمي شود و صرفا" مديريت مربوطه به نوع خاص و محدودي از مجوز فوق ، نياز خواهد داشت .
• Directory Browsing ، مجوز فوق ، به يک سرويس گيرنده امکان مشاهده تمامي فايل هاي موجود در يک فهرست را خواهد داد . از مجوز فوق صرفا" در رابطه با سرويس دهندگان عمومي FTP استفاده و در ساير موارد ، استفاده ازمجوز فوق ، توصيه نمي گردد .
• Scripts . مجوز فوق ، امکان اجراء را در سطح اسکريپت ها محدود خواهد کرد . در موارديکه از برنامه هاي CGI و يا ASP استفاده مي گردد ، استفاده از مجوز فوق ، لازم خواهد بود. انشعاب فايل هاي مربوط به اسکريپت ها مي بايست قبلا" به برنامه هاي Scripting مربوطه ، map شده باشد .
• Scripts and Executables . مجوز فوق ، امکان اجراي برنامه هاي EXE و يا DLL را فراهم خواهد کرد( علاوه بر امکان اجراي فايل هاي ASP و CGI ) . با توجه به حساس بودن مجوز فوق ، استفاده از آن بجزء در موارد خاص و کاملا" کنترل شده ، توصيه نمي گردد .
مجوزهاي فوق را مي توان همزمان با نمايش جعبه محاوره اي مربوط به خصلت هاي www و FTP ، تنظيم نمود .

اعمال محدوديت در رابطه با سرويس دهندگان و فهرست هاي مجازي

سرويس دهندگان مجازي ،اين امکان را فراهم مي آورند که کامپيوتري که بر روي آن IIS اجراء شده است، قادر به حمايت از چندين Domain Names ( وب سايت ) باشد.در زمان پيکربندي يک سرويس دهنده مجازي براي ايجادسرويس دهنده Primary و هر يک از سرويس دهندگان مجازي ، به اطلاعاتي نظير:
( Host Header Names(NHN و يا آدرس هاي IP ، نياز خواهد بود. بدين ترتيب ، يک سرويس دهنده که بر روي آن IIS نصب و شامل صرفا" يک کارت شبکه است ، قادر به مديريت سايت هاي متعدد خواهد بود.
IIS ، امکان تعريف يک نام مستعار براي فهرست هاي حاوي اطلاعات مورد نياز براي انتشار بر روي سايت را خواهد داد . نام فوق ، بعنوان يک دايرکتوري مجازي شناخته شده و در آدرس هاي URL مي توان از آنان استفاده کرد. دايرکتوري هاي مجازي از منظر ملاقات کننده سايت ، فهرست هائي هستند که از دايرکتوري اصلي wwwroot / ، انشعاب شده اند . در رابطه با دايرکتوري هاي مجازي نيز مي توان سياست هاي امنيتي خاصي را اعمال نمود. در اين راستا مي توان از مجوزهاي Read,Write,Directory Browsing,Script only و Scripts and executables ، استفاده کرد. مجوز Read ، اين امکان را به يک سرويس گيرنده خواهد داد تا فايل هاي ذخيره شده در يک دايرکتوري مجازي و يا زيرفهرست مربوطه را Download نمايد . صرفا" دايرکتوري هائي که شامل اطلاعات مورد نياز براي نشر و يا Download مي باشند ، مي بايست داراي مجوز Read باشند . بمنظور ممانعت از Download نمودن فايل ها ي اجرائي و يا اسکريپت ها ، توصيه مي گردد که آنان در دايرکتوري هاي مجزاء بدون در نظرگرفتن مجوز Read ، مستقر گردند، اين نوع دايرکتوري ها ي مجازي مي بايست داراي مجوز Scripts only و يا Scripts and executables بوده تا سرويس گيرندگان وب قادر به اجراي آنان گردند .

خلاصه

در زمان پيکربندي سرويس دهنده وب ، موارد زير پيشنهاد مي گردد :
• در رابطه با نوع دستيابي به سايت ، تصميم مناسب اتخاذ و متناسب با آن ، محدوديت هاي لازم بر اساس آدرس هاي IP و يا Internet Domains ، اعمال گردد .
• مشخص نمائيد که آيا ضرورتي به استفاده از SSL و Certificates در محيط مورد نظر، وجود دارد .
• يک روش موجود را براي " تائيد اعتبار " ، کاربران انتخاب نمائيد . روش Anonymouse متداولترين گزينه در اين زمينه است . در صورتي از Basic authentication استفاده گردد که سايت مورد نظر تکنولوژي SSL را حمايت مي نمايد .
• دايرکتوري هائي را با مجوز Read ( از مجموعه مجوزهاي NTFS ) ، براي گروه کاربران عمومي ( Webusers ) ايجاد نمائيد. اين دايرکتوري ها ، همچنين مي بايست داراي مجوز Read only مربوط به IIS در زمان تنظيم سايت هاي FTP و www باشند . دايرکتوري ها ي فوق ، شامل اطلاعات لازم براي سرويس گيرندگان بمنظور مشاهده و يا Download ، خواهند بود.
• يک دايرکتوري با مجوز Read&Execute ( از مجموعه مجوزهاي NTFS ) صرفا" در رابطه با گروه کاربران عمومي (Webusers ) ايجاد گردد . اين دايرکتوري همچنين مي بايست داراي مجوز Script only ( مربوط به مجوزهاي IIS ) در زمان پيکربندي سايت www گردد . دايرکتوري فوق ، شامل فايل هاي اجرائي نظير اسکريپت ها ، مي باشد .
در بخش چهارم اين مقاله به بررسي نحوه پيکربندي سرويس هاي www و FTP خواهيم پرداخت .
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image