جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
بازتابش داخلي کلي
-(0 Body) 
بازتابش داخلي کلي
Visitor 73
Category: دنياي فن آوري

مفهوم فيزيکي

در زواياي تابشي بزرگتر از زاويه بحراني بر خلاف انتظار زاويه شکست بيشتر از 90 درجه مي شود يعني نور اجازه ورود به محيط دوم را ندارد اين پديده به وسيله محاسبات فيزيکي ، توجيحات فيزيکي ونيز آزمايش هاي عملي بررسي شده است. بنابراين از اين پديده در ساير ناحيه هاي طول موجي امواج الکترومغناطيسي نيز استفاده هاي وسيعي مي شود.
1. با استفاده از اين پديده آينه هايي با توان بازتابش بالا و بدون جذب ساخته اند که در ساختمان دستگاه هاي نوري مختلف از جمله ليزرها کاربرد وسيعي يافته اند.
2. اساس بازتاب نور در فيبر هاي نوري بر بازتابش داخلي کلي استوار است اما فيبرهاي نوري و موجبر نوري را با اپتيک موجي بررسي خواهيم کرد.
3. اگر دامنه ميدان موج عبوري به محيط دوم را با نظريات ماکسول بررسي نماييم دامنه ميدان الکتريکي و ميدان مغناطيسي نور به طور نمايي وبه طور سريع ميرا مي شود واگر شدت نور را از اين طريق در محيط دوم حساب نماييم جواب صفر خواهيم داشت زيرا انرژي نور وارد محيط دوم نمي شود.
4. نفوذ ناچيز نور به محيط دوم در بازتابش داخلي کلي را ميتوان بوسيله ترکيب دو منشور قائم الزاويه متساوي الساقين شيشه اي بررسي نموده که در دستگاه هاي ليزري از اين ترکيب استفاده مي نمايند.
5. دستگاه هاي زير در يايي ، دستگاه کپي ليزري ، آشکارساز هاي سو سوزن ، برخي سيستم هاي راديو گرافي ، عينک هاي فوتو (جاذب نور)، برخي از منشورها و سيستم هايي که اين منشور ها در آنها به کار رفته است و.... از مکانيزم عملي و محاسبات و تئوري هاي بازتابش داخلي کلي بر خوردارهستند.
منبع: دانشنامه رشد
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image