جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
راه شيري
-(0 Body) 
راه شيري
Visitor 156
Category: دنياي فن آوري
دانشمندان به توده هاي بزرگي از ستاره ها که به دليل نيروي جاذبه کنار هم قرار دارندن کهکشان (Galaxy) مي گويد. شايد بدانيد در تقسيم بندي کهکشان ها، آنها را درسه دسته مختلف قرار مي دهند که عبارتند از مارپيچي (Spiral)، بيضوي (Elliptical) و بي قاعده (Irregular). وجه نام گذاري آنها طبيعتا" به آنگونه که اين کهکشانها از بيرون ديده مي شوند باز مي گردد.
برخلاف تصور بسياري از ما کهکشان راه شيري (Milk Way) يعني جايي که زمين و منظومه شمسي جزوي از آن هست بصورت يک روبان نيست، بلکه از نوع مارپيچي مي باشد. هنگامي که از بيرون به کهکشان راه شيري نگاه مي کنيد ممکن است آنرا بعنوان توده اي از ابر و يا غبار تعبير کنيد اما آن چيزي نيست جز تعداد غيرقابل شمارش از ستاره ها که براي چشم قابل رويت نيستند.
راه شيري را تقريبا" مي توان مسطح در نظر گرفت که تنها قسمت مرکزي اين کهکشان کمي برآمدگي دارد. قطر اين کهکشان چيزي حدود 120 هزار سال نوري بوده و اگر ابرهاي پيچي اطراف آنرا هم در نظر بگيريم اين قطر مي تواند به 300 هزار سال نوري هم برسد.
فاصله خورشيد ما از مرکز کهکشان راه شيري چيزي حدود 30 هزار سال نوري ميباشد و برآوردها نشان مي دهد که حدود 400 بيليون ستاره در کهکشان ما وجود دارد. براي درک عظمت هستي همين بس که تا کنون برآورد دانشمندان از تعداد کهکشان هايي که وجود دارد به عددي حدود 120 بيليون ميرسد.

قسمتهاي اصلي کهکشان ما

در قسمت مرکزي يک هسته برآمده وجود دارد که به آن Bluge گفته ميشود. تراکم جرمي ستاره ها در اين محدوده بسيار بالا مي باشد و سن ستاره هايي که در اين قسمت قرار دارد به بيش از 10 بيليون سال ميرسد.
ديسک (Disk) قسمت تقريبا" مسطحي است شامل تعداد زيادي ستاره و اجرام آسماني که همراه کهکشان حرکت مي کند. خورشيد و منظومه شمسي نيز در همين قسمت از کهکشان راه شيري قرار دارند که در هر 250 ميليون سال يکبار به دور هسته مرکزي کهکشان راه شيري گردش مي کنند. اغلب اجرامي که در اين قسمت قرار دارند جوان بوده و سن آنها از حدود يک ميليون سال به بالا مي باشد.
اطراف ديسک قسمتهايي بنام هاله (Halo) قرار دارد که شکل گيري آن به اوايل پيدايش کهکشان راه شيري بر مي گردد شايد چيزي حدود 10 تا 15 بيليون سال پيش. علاوه بر اجرام موجود در اين قسمت، توده هايي از گازهاي بسيار گرم و يونيزه شده نيز در هاله کهکشان راه شيري موجود هست. مطالعاتي که در باره گردش کهکشان راه شيري انجام شده است نشان مي دهد که جرم اين قسمت بيشتر توسط موادي که بخوبي شناسايي نشده اند و به آنها dark-matter گفته ميشود تشکيل شده است و در کل جرم کلي کهکشان ما را احاطه کرده اند.
http://www.senmerv.com
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image