جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
تاريخ دقيق انقراض دايناسورها تعيين شد!
-(1 Body) 
تاريخ دقيق انقراض دايناسورها تعيين شد!
Visitor 227
Category: دنياي فن آوري
اکنون نتايج اين تحقيقات نشان مي دهد که بهترين تاريخ براي محدوده زماني کرتاسه تا ترياسه 95/65 ميليون سال با 40 هزار سال کمتر و يا بيشتر است.
پژوهشگران آمريکايي توانستند با کمک تکنيک جديد آرگون به دقيق ترين تاريخي که تاکنون براي انقراض دايناسورها تعيين شده است دست يابند.
به گزارش خبرگزاري مهر، محققان دانشگاه کاليفرنيا و مرکز ديرينه زمين شناسي برکلي موفق شدند تاريخ دقيق انقراض دايناسورها را تعيين کنند.
اين دانشمندان با کمک تکنيک تعيين تاريخ سنگها و فسيلها به اين نتايج دست يافتند. روش تعيين تاريخ با آرگون براي تعيين سن سنگهاي با قدمت ميلياردها سال مورد استفاده قرار مي گيرد. هرچند اين تکنيک به دليل خطاهاي سيستماتيک تا 5/2 درصد احتمال خطا را نشان مي دهد.
اين ديرينه شناسان اکنون موفق شدند درصد خطاي اين متد را از 5/2 درصد به 25/0 درصد کاهش دهند و نتايج استفاده از اين تکنيک را با تکنيکهاي تعيين سن سنگها به خصوص با استفاده از متدهاي برپايه ايزوتوپهاي اورانيوم و کربونيوم مقايسه کردند.
به گفته اين محققان تکنيک آرگون درحال حاضر دقيق ترين تاريخ را براي بسياري از حوادث زمين شناسي از فورانهاي آتشفشاني تا زمين لرزه ها و انقراض دايناسورها و بسياري ديگر از ارگانيسمهاي ميان پايان کرتاسه و آغاز دوره ترياسه ارائه مي کند.
براساس گزارش آسوشيتدپرس، اين دوره زماني در گذشته 5/65 ميليون سال قبل با 300 هزار سال کمتر و يا بيشتر تعيين شده بود.
اکنون نتايج اين تحقيقات که در تازه ترين شماره مجله "ساينس" منتشر شده است نشان مي دهد که بهترين تاريخ براي محدوده زماني کرتاسه تا ترياسه 95/65 ميليون سال با 40 هزار سال کمتر و يا بيشتر است.
منبع:http://www.hamvatansalam.com
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image