جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
ساختمان بدن زنبور عسل
-(2 Body) 
ساختمان بدن زنبور عسل
Visitor 1520
Category: دنياي فن آوري
پروردگارت به زنبور الهام کرد که در کوهها و درختان و در آنچه سقف دارد لانه کن. آنگاه از هر ميوه اي بخور و راه هموار پرواردگارت را بپوي و از شکم آنها نوشابه اي به رنگهاي مختلف بيرون مي آيد که باعث درمان مردم است.به راستي که دراين کار نشانه اي براي انديشمندان است. (سوره ي نحل)

مقدمه:

زنبور عسل يکي از حشرات مفيد براي انسان است. اين حشره متعلق به رده دو بالان، راسته نازک بالان مي باشد. زنبور عسل حدود 150ميليون سال پيش (خيلي پيش از انسان) روي زمين زندگي مي کرده است با اين تفاوت که فاقد زندگي اجتماعي بوده است.

ساختار بدن زنبور عسل:

بدن زنبور عسل از سه قسمت سر، سينه و شکم تشکيل شده است که ذيلا به بيان نکاتي در مورد هر کدام مي پردازيم:
1- سر: در جلوترين قسمت بدن قرار دارد و شامل اعضاي زير است:
1) دو عدد چشم مرکب
2) سه عدد چشم ساده
3) دو عدد آنتن
4) دهان به همراه خرطوم
بزرگي چشم ها ابزار شناخت زنبور نر از کارگر است زيرا چشم هاي زنبور نر بزرگتر است و از عقب سر به هم مي رسد ولي در زنبور کارگر و ملکه به هم نمي رسند.
کار آنتنها لمس کردن و بوييدن است زنبور به کمک خرطوم شهد را از روي گياه جمع و از راه دهان به کيسه عسل مي فرستد.
2- سينه: از سه حلقه کيتيني درستي شده و شامل :
الف- چهار عدد بال که دو عدد جلويي و 2 عدد عقبي هستند.
ب- شش عدد پا که جفت عقبي داراي حفره هايي مي باشد و اين سبدها در کارگران بزرگتر از نرها است.
3- شکم: در قسمت انتهايي بدن قرار دارد از 6 حلقه کتيني پشتي و 6 قطعه شکمي تشکيل شده است. در انتهاي شکم مخرج براي دفع مدفوعات ديده مي شود از راه همين مخرج زنبور قادر است خاري که در بدنش است را خارج کرده و نيش بزند. زنبور نر نيش ندارد.

غدد مهم بدن زنبور عسل:

1- در داخل از دو طرف سر زنبورکارگر يک جفت غده شيري وجود دارد که از خود ماده اي به نامه شير يا ژله شاهانه ترشح مي کند و با آن ملکه جوان تغذيه مي شود.
2- غدد بزاقي همراه با يک جفت غده سينه اي بوسيله يک کانال مشترک ترشحاتشان را به داخل دهان زنبور مي ريزند و ترشحات اين غدد در موقع لارو بودن صرف تنيدن به دور خود شده و پس از رشد و تبديل به زنبور کامل نقش بزاق دهان را در زندگيشان بازي مي کند.
3- غدد زير آرواره اي که در کارگران بسيار کوچک و غير فعال بوده و در ملکه بسيار بزرگ و فعال است ماده اي که بوسيله اين غده ترشح مي شود با بوي خاصش باعث تمييز ملکه از ساير زنبورها مي شود.
4- در زير شکم زنبورها 4 جفت غده مومي وجود دارد که در سه جفتش فعال هستند و موم ترشح مي کنند کاربرد اين ترشحات در ساخت موم و شان است.
5- غدد بويايي: در پشت زنبورها است که کارش تشخيص بو است.
6- غدد مخزني: سه عدد غده و مخزن است که کارش ضدعفوني مدفوعات است.
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image