جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
ضدماده چيست؟
-(0 Body) 
ضدماده چيست؟
Visitor 214
Category: دنياي فن آوري
ذرات ضدماده ذرات زيراتمي هستند که داراي خواصي ضد خواص ذرات ماده طبيعي هستند، براي مثال، يک پوزيترون معادل ضدذره‌اي الکترون با بار منفي است و داراي بار مثبت است.
هنگامي که يک ذره و ضدذره با هم برخورد مي‌کنند، نيست مي‌شوند و مقدار زيادي انرژي بر اساس معادله مشهور اينشتين E=mc^2 آزاد مي‌کنند.(E معادل انرژي، m معادل جرم، و cمعادل سرعت نور است.)
ذرات ضدماده در برخوردهاي با سرعت‌هاي بسيار بالا به وجود مي‌آيند.
در اولين لحظات پس از مهبانگ (انفجار بزرگ) تنها انرژي موجود بود. هنگامي که جهان سرد شد و گسترش يافت، ذرات ماده و ضدماده به ميزان مساوي توليد شدند.
اما ضدماده در دنياي امروز نادر است. دانشمندان مطمئن نيستند، چرا.
يک نظريه حاکي از آن است که در آغاز ماده بيشتري نسبت به ضدماده خلق شد، بنابراين حتي پس از نيست‌شدن آنها در تلاقي دوجانبه به قدر کافي ماده طبيعي به جاي ماند تا ستاره‌ها و کهکهشان‌ها را بيافريند.
اين پديده در ابتدا در سال 1928 بوسيله فيزيکدان انگليسي پل ديراک پيش‌بيني شد. او هنگامي که معادله‌هايي را به دست آورد که براي يک الکترون با بار منفي و يک الکترون با بار مثبت – يک ضدذره- صدق مي‌کردند، براي اولين بار وجود ضدذره‌ها را پيش‌بيني کرد.
پيش بيني‌هاي او با تحربيات فيزيکدان آمريکايي کارل آندرسن در سال 1932 اثبات شد.
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image