جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
پژوهشگران ايراني ، موفق به تهيه سلول- هاي كبدي از سلولهاي بنيادي مغز استخوان شدند.
-(1 Body) 
پژوهشگران ايراني ، موفق به تهيه سلول- هاي كبدي از سلولهاي بنيادي مغز استخوان شدند.
Visitor 207
Category: دنياي فن آوري
پژوهشگران دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس موفق به تهيه سلول- هاي كبدي از سلولهاي بنيادي مغز استخوان شدند.
به گزارش خبرنگار سايت پزشکان بدون مرز به نقل از ايرنا ،دكتر “مسعود سليماني” و دكتر “سعيد كاوياني” از اعضاي هيات علمي گروه هماتولوژي دانشكده علوم پزشكي در مطالعات مشتركي سلولهاي بنيادي مغز استخوان به سلولهاي كبدي تمايز دادند.
اين پژوهشگران گفتند “در اين تحقيق اقدام به جداسازي و تكثير سلولهاي بنيادي و فرانشيمي از استخوان “فمور” و “تيبياي رت” كرده و بعد از جداسازي به وسيله “فايكول”، سلولهاي تك هسته‌اي را كشت داديم.”
به گفته آنان بعد از سه روز، سلولهاي چسبنده، انتخاب و تكثير شده و بعد از طي سه مسير، سلولهاي بنيادي فرانشيمي با استفاده از مخلوطي از القاكننده‌هاي ? ،BFGF,EGF,OSM,HGF?به سلولهاي كبدي تبديل شدند.
بنا بر اظهارات اين پژوهشگران دانشگاه تربيت مدرس، پس از القاي سلولي جهت تاييد سلولهاي تمايز يافته از روش ايمونوسيتوشيمي و ? RT-PCR?استفاده شد كه در اين روش نشانگرهاي اختصاصي كبدي مانند آلبومين، ? CK19?و نشانگرهاي هماتوپوئيتيك (? (CD34,CKIT?بررسي شدند.
به گفته دكتر سليماني سلولهاي مزانشيمي تكثير يافته شبيه سلولهاي فيبروبلاستي (دوكي شكل و كشيده) هستند و بعد از طي سه مسير و تحت تاثير فاكتورهاي رشد فوق، متمايز شدند.
بر اساس نتايج به دست آمده، مغز استخوان كه منبعي مناسب براي سلولهاي بنيادي فزانشيمي است، قابليت تمايز به انواع دودمانهاي سلولي از جمله سلولهاي كبدي را دارد و داراي كاربردهاي آزمايشگاهي و باليني است.
استروماي مغز استخوان بافت پيچيده‌اي است كه عملكرد خون‌سازي را پوشش مي‌دهد و از جمعيتهاي ناهمگن (هتروژن) تشكيل شده و داراي پيش‌سازهايي است كه مي‌توانند به انواع مختلف سلول فرانشيمي تبديل شوند.
سلولهاي بنيادي فرانشيمي قابليت تمايز يافتن به سلولهاي شبيه هپاتوسيت تحت تاثير القاگرهاي مختلف در محيط ? INVITRO?را دارند.
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image