جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
ستارگان متغير آموزش نجوم مقدماتي
-(1 Body) 
ستارگان متغير آموزش نجوم مقدماتي
Visitor 308
Category: دنياي فن آوري
ستارگان رشته ي اصلي اجرامي پايدارند . جرم هاي آن ها و در نتيجه درخشندگي آن ها ، حتي با گذشت ميليون ها سال تغيير چنداني نمي کند . کوتوله هاي سفيد و برخي از غول هاي سرخ نيز چنين اند . ولي تعداد نسبتاً زيادي ستاره وجود دارد که روشني ذاتي و مشخصات طيفي آن ها با زمان تغيير مي کند .
تغييرات روشني ذاتي در بعضي موارد معلول تپش ستاره ( ستاره متناوباً باد مي کند و سپس کوچک مي شود ) و در موارد ديگر بر اثر وقوع انفجار است ( ستاره بخشي از جرم خود را به فضا پرتاب مي کند ) .
زماني كه ستاره سوخت هيدورژن خود را از در هسته به پايان مي رساند ديگر نيرويي وجود ندارد كه با گرانش مبارزه كند در نتيجه ستاره مي رمبد ( فرومي ريزد ) و باعث مي شود كه بخشهاي بيروني ستاره بزرگتر ،‌سردتر و قرمزتر شوند و دماي ستاره كاهش و درخشندگيش افزايش مي يابد ، اين دو تغير به افزايش شعاع ستاره مربوط مي شود و زمان كوتاهي بعد از ترك رشته ي اصلي ‌، ستاره در بخشي از نمودار رنگ-قدر جايي مي گيرد كه نمودار پايداري نام دارد . در اين حالت ستاره ناپايدار است و ستاره نخست به طرف مركز خود فرو مي رود و هنگامي كه دما و چگالي به حد كافي بالا رفت فشار رو به بيرون آغاز مي شود به دليل اين انبساط و انقباض هاي پي در پي باعث تپيدن ستاره ها مي شود و اين سر آغازي است براي به وجود آمدن متغيرها .
ستاره هاي تپنده بر چندين گروه مشتمل مي شوند . قيفاووسي هاي I ، قيفاووسي هاي II ، متغير هاي RR شلياقي و متغير هاي دراز دوره .

قيفاووسي ها :

قيفاووسي نوعي ستاره است که روشنايي آن به طور متناوب تغيير مي کند . در يک قيفاووسي نمونه ، روشني در آغاز دوره ي تناوب ، به سرعت بسيار به مدت چند ساعت زياد مي شود . سپس تا چندين روز به تدريج کم فروغ تر مي شود . سپس همين روند تکرار مي گردد . قيفاووسي ها در تغييرات خود بسيار منظو و وقت شناس اند . تغيير روشني از مينيمم به ماکزيمم معمولاً چندان زياد نيست ، تغييري معادل يک قدر ( مثلا از 5.3 به 4.3 تقريباً مقدار نمونه ي خوبي است ) .
نخستين قيفاووسي شناخته شده ، ستاره ي ? در صورت فلکي قيفاووس است و وجه تسميه ي اين ستارگان نيز همين است . از کشف نخستين قيفاووسي در سال 1874 تا کنون صدها ستاره ي مضابه کشف شده اند . اين ستاره ها ابر غول هاي درخشاني از گونه ي طيفي F و G اند .
نامگذاري قيفاووسي ها و ستارگان متغير ديگر مطابق قاعده ي ثابتي انجام مي شود : به نخستين ستاره ي متغير هر صورت فلکي ، پيشوند R داده مي شود ( مثلاً R-اسد ) و به دومين ستاره پيشوند S ؛ پس از Z پيشوند هاي RR و RS و RT و الي آخر مي آيند و پس از RZ پيشوند هاي SS و ST الي آخر . در اين دستور پس از ZZ پيشوندهاي AA تا QZ بر نام صورت فلکي افزوده مي شود . از آن جايي که هيچ تر کيبي با حرف J ساخته نمي شود ، اين دستور ، نام گذاري 334 متغير را در هر صورت فلکي ميسر مي سازد . ستارگان متغير اضافي با دستور بسيار ساده تري مشخص مي شوند : V335 و V336 و الي آخر مانند V337 قو (دجاجه) .
دوره ي تناوب قيفاووسي ها ( يا مدت زمان بين دو روشني ماکزيمم متوالي ) از مقدار کوچک CY-دلو تا 45 روز و 4 ساعت براي SV-روباهک تغيير مي کند .
تحقيقات بعدي نشان داده است که در حقيقت سه نوع قيفاووسي وجود دارد . اين سه عبارت اند از : قيفاووسي هاي I ، قيفاووسي هاي II و متغيرهاي RR شلياقي .

1) ستارگان قيفاووسي I (کلاسيک)

اين ستارگان به طور متوسط 1.5 قدر روشن تر از قيفاووسي هاي نوع II اند . نور آن ها به سرعت زياد مي شود و نسبتاً به تدريج از فروغشان کاسته مي شود . به شکل رو به رو نگاه کنيد . دوره ي تناوب آن ها بين 1.5 و 100 روز و در بيش تر مواقع 5 روز است .

2) قيفاووسي هاي II

در منحني هاي مربوط به قيفاووسي II مشخصا نواحي مسطحي هم در بخش افزايش نور و هم در بخش کاهش نور ديده مي شود . دوره ي تناوب آن ها از 10 تا 25 روز است . قيفاووسي هاي II که در خوشه هاي کروي هاله ي کهکشان و در مرکز کهکشان ديده مي شوند ، ستاره هاي غول يا ابرغول هاي سرخ اند .

3) ستاره هاي متغير RR شلياقي

اين ستاره ها ، قيفاووسي هايي اند با دوره ي تناوب بسيار کوتاه . طولاني ترين دوره ي تناوب شناخته شده در ميان آن ها 29 ساعت و کوتاه تري دوره کم تر از يک ساعت و نيم است . نخستين ستاره اي که از نوع کشف شد ، ستاره ي قدر هفتمي بود در صورت فلکي شلياق که وجه تسميه ي اين ستارگان از آن است . قبلاً اين قيفاووسي ها به قيفاووسي هاي نوع خوشه اي موسوم بودند . زيرا نخستين بار در خوشه هاي کروي کشف شدند . امروزه اين نام مهجور است زيرا معلوم شده است که در همه جاي آسمان وجود دارند . در حدود 3000 ستاره از اين نوع شناخته شده است . اين ستاره ها پنجاه با درخشنده تر از خورشيد و از گونه ي طيفي A يا F اند .
http://iranikaa.blogfa.com
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image