جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
CD
-(0 Body) 
CD
Visitor 454
Category: دنياي فن آوري
CD و DVD دو رسانه ذخيره سازي اطلاعات مي باشند که با توجه به قابليت ذخيره سازي حجم بالائي از اطلاعات بر روي آنان در عرصه هاي متفاوتي نظير : موزيک، داده و نرم افزار استفاده مي گردند. رسانه هاي فوق ، بعنوان محيط ذخيره سازي استاندارد براي جابجائي حجم بالائي از اطلاعات مطرح شده اند. ديسک هاي فشرده، ارزان قيمت بوده و به سادگي قابل استفاده هستند. در صورتيکه کامپيوتر شما داراي يکدستگاه CD-R است، مي توانيد CD مورد نظر خود را با اطلاعات دلخواه ايجاد نمائيد.

مباني ديسک هاي فشرده (CD)

يک CD قادر به ذخيره سازي 74 دقيقه موزيک است .ظرفيت ديسک هاي فوق بر حسب بايت معادل 783 مگابايت است . قطر اين ديسک ها دوازده سانتيمتر است . CD از جنس پلاستيک بوده و داراي ضخامتي معادل چهار صدم يک اينچ است. بخش اعظم يک CD شامل يک نوع پلاستيک پلي کربنات تزريقي است . در زمان توليد ، پلاستيک فوق توسط ضربات ميکروسکوپي (برآمدگي)، نشانه گذاري شده و يک شيار حلزوني ( مارپيچ ) پيوسته از داده ، ايجاد مي گردد. زمانيکه قسمت شفاف پلي کربنات شکل دهي مي شود، يک لايه نازک انعکاس پذير آلومينيوم به درون ديسک پرتاب و برآمدگي هاي ايجاد شده را مي پوشاند. در ادامه يک لايه آکريليک به منظور حفاظت بر روي سطح آلومينيومي پخش مي گردد. در نهايت برچسب بر روي آکريليک نوشته مي شود. ( حک مي گردد )


CD داراي يک شيار حلزوني ( مارپيچ ) داده است. دواير از قسمت داخل ديسک شروع و بسمت بيرون ديسک ختم مي شوند. با توجه به اينکه شيار مارپيچ از مرکز آغاز مي گردد ، بنابراين قطر يک CD مي تواند کوچکتر از 12 سانتيمتر باشد. اگر داده هائي که بر روي يک CD ذخيره مي گردد را استخراج و جملگي آنها را در يک سطح مسطح قرارد دهيم، پهنائي به اندازه نيم ميکرون و طولي به اندازه پنج کيلومتر را شامل خواهند شد !


CD Player

CD Player مسئوليت يافتن و خواندن اطلاعات ذخيره شده بر روي يک CD را برعهده دارد. يک CD drive داراي سه بخش اساسي است :
• يک موتور که باعث چرخش ديسک مي گردد. چرخش موتور فوق 200 و 500 دور دردقيقه با توجه به شياري است مي بايست خوانده شود.
• يک ليزر و يک سيستم لنز که برآمدگي هاي موجود بر روي CD را خواهند خواند.
• يک مکانيزم رديابي به منظور حرکت ليزر بگونه اي که پرتو نور قادر به دنبال نمودن شيار حلزوني باشد.CD Player يک نمونه مناسب از آخرين فنآوري هاي موجود در زمينه کامپيوتر است . در سيستتم فوق داده ها به شکل قابل فهم و بصورت بلاک هائي از داده شکل دهي شده وبراي يک مبدل ديجيتال به آنالوگ ( زمانيکه Cd صوتي باشد ) و يا يک کامپيوتر ( زمانيکه يک درايو CD-ROM باشد ) ارسال خواهد شد. پس از تابش نور بر روي سطح ديسک ( برآمدگي ها )، بازتابش آن از طريق يک چشم الکترونيکي کنترل مي گردد. در صورتيکه بازتابش نور دقيقا" بر روي چشم الکترونيکي منطبق گردد ، عدد يک تشخيص داده شده و در صورتيکه بازتابش نور منطبق بر چشم الکترونيکي نباشد ، عدد صفر تشخيص داده خواهد شد. پس از تشخيص فوق ( صفر و يا يک ) اطلاعات بصورت سيگنا لهاي ديجتال شکل دهي خواهند شد. در ادامه سيگنال هاي فوق در اختيار يک تبديل کننده قرار خواهند گرفت . تبديل کننده سيگنالهاي ديجيتال را به آنالوگ تبديل خواهد کرد. اگر CD مورد نظر حاوي اطلاعات صوتي ( موزيک ) باشد ، در ادامه سيگنال هاي آنالوگ در اختيار يک تقويت کننده آنالوگ قرار گرفته و پس از تقويت سيگنال مربوطه امکان شنيدن صوت از طريق بلندگوي کامپيوتر بوجود خواهد آمد.
وظيفه اوليه CD player تمرکز ليزر بر روي شيار حاوي برآمدگي هاي ايجاد شده است . پرتوهاي نور از بين لايه پلي کربنات عبور و توسط لايه آلومينيم بازتابش خواهند شد. يک چشم الکترونيکي ( Opto-electronic ) از تغييرات بوجود آمده در نور استنباطات خود را خواهد داشت . با توجه به برآمدگي هاي موجود در سطح ديسک ، بازتابش نور منعکس شده تفاوت هاي موجود را مشخص وچشم الکترونيکي تغييرات حاصل از انعکاس را تشخيص خواهد داد. الکترونيک هاي موجود در درايو تغييرات نور منعکس شده را به منظور خواندن بيت ها ، تفسير مي نمايد.
مشکل ترين بخش سيستم فوق نگاهداري پرتو هاي نور در مرکزيت شيارهاي داده است . عمليات فوق بر عهده "سيستم ردياب" است .سيستم فوق ماداميکه CD خوانده مي شود ، بصورت پيوسته ليزر راحرکت و آن را از مرکز ديسک دور خواهد کرد. بموارات حرکت خطي فوق ، موتور مربوطه (Spindle motor) مي بايست سرعت CD را کاهش داده تا در هر مقطع زماني ، اطلاعات با يک نسبت ثابت از سطح ديسک خوانده شوند.

فرمت هاي داده

اطلاعات بر روي يک CD با استفاده از يک درايو قابل نوشتن ، ثبت مي گردند. در صورتيکه قصد ايجاد يک CD صوتي و يا يک CD داده را داشته باشيد ، مي توان با استفاده از نرم افزارهاي مربوط به نوشتن بر روي ،CD اين کار را انجام داد. فرمت ذخيره سازي داده ها توسط نرم افزار مربوطه تعيين خواهد شد. فرآيند فرمت داده ها بر روي CD بسيار پيچيده است . به منظور شناخت نحوه دخيره سازي داده ها بر روي CD ، لازم است که با تمام شرايط ممکن براي رمزگشائي داده ها را که مورد نظر طراحان مربوطه است ، شناخت مناسبي پيدا شود.
• با توجه به اينکه ليزر با استفاده از Bumps ، داده هاي مارپيچ را دنبال مي نمايد ، نمي تواند فضاي خالي اضافه (Gap) در شيار وجود داشته باشد. به منظور حل مشکل فوق از روش رمزگشائي EFM)eight-fourteen modulation) استفاده مي شود . در روش فوق هشت بيت به چهارده بيت تبديل شده و اين تضمين توسط EFM داده خواهد شد که برخي از بيت ها يک خواهند بود.
• با توجه به اينکه لازم است ليزر بين " آهنگ هاي متفاوت " حرکت نمايد ( حرکت بر روي شيارها )، داده ها نيازمند روشي هستند که با استفاده از آن بصورت موزيک رمزگشائي شده و به درايو اعلام نمايند که موقيت هر کدام کجاست ؟ به منظور حل مشکل فوق از روشي با نام Subcode Data استفاده مي شود. کدهاي فوق قادر به رمزگشائي موقعيت نسبي ومطلق ليزر در شيار خواهند بود .
• با توجه به اينکه ليزر ممکن است يک Bumps را نخواند ، روشي براي مشخص نمودن خطاي مربوط به خواندن يک بيت مي بايست استفاده گردد. به منظور حل مشکل فوق بيت هاي بيشتري اضافه گردد. بدين ترتيب درايو مربوطه امکان تشخيص و تصحيح خطاهاي مربوطه به تک - بيت ها را پيدا خواهد کرد.
براي ذخيره سازي داده بر روي CD ، فرمت هاي متفاوتي استفاده مي گردد. دو فرمت CD-DA( صوتي ) و CD-ROM ( داده ) رايج ترين روش هاي اين زمينه مي باشند.
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image