جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
ايجاد کابل X-Over
-(0 Body) 
ايجاد کابل X-Over
Visitor 215
Category: دنياي فن آوري
کابل هاي کراس CAT5 UTP که از آنان با نام X-over نيز نام برده مي شود ، يکي از متداولترين کابل هاي استفاده شده پس از کابل هاي Straight مي باشند . با استفاده از کابل هاي فوق ، مي توان دو کامپيوتر را بدون نياز به يک هاب و يا سوئيچ به يکديگر متصل نمود. با توجه به اين که هاب عمليات X-over را به صورت داخلي انجام مي دهد ، در زماني که يک کامپيوتر را به يک هاب متصل مي نمائيم ، صرفا" به يک کابل Straight نياز مي باشد . در صورتي که قصد اتصال دو کامپيوتر به يکديگر را بدون استفاده از يک هاب داشته باشيم ، مي بايست عمليات X-over را به صورت دستي انجام داد و کابل مختص آن را ايجاد نمود.

چرا به کابل هاي X-over نياز داريم ؟

در زمان مبادله داده بين دو دستگاه ( مثلا" کامپيوتر ) ، يکي از آنان به عنوان دريافت کننده و ديگري به عنوان فرستنده ايفاي وظيفه مي نمايد . تمامي عمليات ارسال داده از طريق کابل هاي شبکه انجام مي شود .يک کابل شبکه از چندين رشته سيم ديگر تشکيل مي گردد. از برخي رشته سيم ها به منظور ارسال داده و از برخي ديگر به منظور دريافت داده استفاده مي شود. براي ايجاد يک کابل X-over از رويکرد فوق استفاده شده و TX ( ارسال ) يک سمت به RX (دريافت ) سمت ديگر، متصل مي گردد . شکل زير نحوه انجام اين عمليات را نشان مي دهد :
اتصال دو کامپيوتر به يکديگر با استفاده از يک کابل X-over
s

کابل CAT5 X-over

به منظور ايجاد کابل هاي کراس CAT5 صرفا" از يک روش استفاده مي گردد. همانگونه که قبلا" اشاره گرديد ، يک کابل X-over پين TX يک سمت را به پين RX سمت ديگر متصل مي نمايد( و برعکس) . شکل زير شماره پين هاي يک کابل CAT5 معمولي X-over را نشان مي دهد .
شماره پين هاي يک کابل CAT5 X-over .
s
همانگونه که در شکل فوق مشاهده مي گردد در کابل هاي X-over صرفا" از پين هاي شماره يک ، دو ، سه و شش استفاده مي گردد . پين هاي يک و دو بمنزله يک زوج بوده و پين هاي سه و شش زوج ديگر را تشکيل مي دهند . از پين هاي چهار ، پنج ، هفت و هشت استفاده نمي گردد . ( صرفا" از چهار پين براي ايجاد يک کابل X-over ، استفاده مي گردد ) .

موارد استفاده از کابل هاي X-over

از کابل هاي X-over صرفا" به منظور اتصال دو کامپيوتر استفاده نمي شود و مي توان از آنان در دستگاه هاي متفاوتي نظير سوئيچ و يا هاب نيز استفاده نمود . در صورتي که قصد داشته باشيم دو هاب را به يکديگر متصل نمائيم ، معمولا" از پورت uplink استفاده مي گردد. پورت فوق ، بخش هاي tx و rx را کراس نمي نمايد. شکل زير نحوه اتصال دو هاب به يکديگر با استفاده از يک کابل Straight و از طريق پورت Uplink را نشان مي دهد :
اتصال دو هاب با استفاده از پورت Uplink و يک کابل Straight

s


با توجه به وجود پورت uplink ، نيازي به استفاده از يک کابل x-over نخواهد بود . در صورتي که امکان استفاده از پورت uplink وجود نداشته باشد و بخواهيم دو هاب را با استفاده از پورت هاي معمولي به يکديگر متصل نمائيم ، مي توان از يک کابل X-over استفاده نمود . شکل زير نحوه اتصال دو هاب به يکديگر با استفاده از يک کابل X-over را و بدون استفاده از پورت Uplink نشان مي دهد :
اتصال دو هاب با استفاده از پورت معمولي و يک کابل X-over
s
شکل زير تفاوت موجود بين شماره پين هاي يک کابل Straight و X-over را نشان مي دهد :
تفاوت شماره پين هاي بين کابل Straight و X-over

s
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image