جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
امضاي ديجيتال
-(1 Body) 
امضاي ديجيتال
Visitor 279
Category: دنياي فن آوري
شايد تاکنون نامه هاي الکترونيکي متعددي را دريافت داشته ايد که داراي مجموعه اي از حروف و اعداد در انتهاي آنان مي باشند . در اولين نگاه ممکن است اينگونه تصور گردد که اطلاعات فوق بي فايده بوده و شايد هم نشاندهنده بروز يک خطاء در سيستم باشد! در حقيقت ما شاهد استفاده از امضاي ديجيتال در يک نامه الکترونيکي مي باشيم . به منظور ايجاد امضاي ديجيتال از يک الگوريتم رياضي به منظور ترکيب اطلاعات در يک کليد با اطلاعات پيام ، استفاده مي شود . ماحصل عمليات ، توليد رشته اي مشتمل بر مجموعه اي از حروف و اعداد است .يک امضاي ديجيتال صرفا" به شما نخواهد گفت که " اين شخص يک پيام را نوشته است " بلکه در بردارنده اين مفهوم مهم است که : "اين شخص اين پيام را نوشته است " .

علت استفاده از يک امضاي ديجيتال چيست ؟

اجازه دهيد براي پاسخ به سوال فوق ، سوالات ديگري را مطرح کنيم !
• براي تشخيص و تائيد هويت فرد ارسال کننده يک نامه الکترونيکي از چه مکانيزمهائي استفاده مي شود؟
• فرض کنيد يک نامه الکترونيکي را از يکي از دوستان خود دريافت داشته ايد که از شما درخواست خاصي را مي نمايد ، پس از مطالعه پيام براي شما دو سوال متفاوت مطرح مي گردد : الف ) آيا اين نامه را واقعا" وي ارسال نموده است ؟ ب ) آيا محتواي نامه ارسالي واقعي است و وي دقيقا" همين درخواست را داشته است ؟
• آيا وجود هر نامه الکترونيکي در صندوق پستي ، نشاندهنده صحت محتوا و تائيد هويت فرد ارسال کننده آن است ؟
همانگونه که در مطلب " مراقب ضمائم نامه هاي الکترونيکي باشيد " ، اشاره گرديد ، سوءاستفاده از آدرس هاي Email براي مهاجمان و ويروس ها به امري متداول تبديل شده است و با توجه به نحوه عملکرد آنان در برخي موارد شناسائي هويت فرد ارسال کننده يک پيام بسيار مشکل و گاها" غيرممکن است . تشخيص غيرجعلي بودن نامه هاي الکترونيکي در فعاليت هاي تجاري و بازرگاني داراي اهميت فراواني است .
يک نامه الکترونيکي شامل يک امضاي ديجيتال، نشاندهنده اين موضوع است که محتواي پيام از زمان ارسال تا زماني که به دست شما رسيده است ، تغيير نکرده است . در صورت بروز هر گونه تغيير در محتواي نامه ، امضاي ديجيتال همراه آن از درجه اعتبار ساقط مي شود .

نحوه عملکرد يک امضاي ديجيتال

قبل از آشنائي با نحوه عملکرد يک امضاي ديجيتال ، لازم است در ابتدا با برخي اصطلاحات مرتبط با اين موضوع بيشتر آشنا شويم :
• کليدها ( Keys ) . از کليدها به منظور ايجاد امضاهاي ديجيتال استفاده مي گردد . براي هر امضاي ديجيتال ، يک کليد عمومي و يک کليد خصوصي وجود دارد : کليد خصوصي ، بخشي از کليد است که که شما از آن به منظور امضاي يک پيام استفاده مي نمائيد . کليد خصوصي يک رمزعبور حفاظت شده بوده و نمي بايست آن را در اختيار ديگران قرار داد . کليد عمومي ، بخشي از کليد است که امکان استفاده از آن براي ساير افراد وجود دارد . زماني که کليد فوق براي يک حلقه کليد عمومي ( public key ring) و يا يک شخص خاص ارسال مي گردد ، آنان با استفاده از آن قادر به بررسي امضاي شما خواهند بود .
• حلقه کليد ( Key Ring ) ، شامل کليد هاي عمومي است . يک حلقه کليد از کليد هاي عمومي افرادي که براي شما کليد مربوط به خود را ارسال نموده و يا کليدهائي که از طريق يک سرويس دهنده کليد عمومي دريافت نموده ايد، تشکيل مي گردد . يک سرويس دهنده کليد عمومي شامل کليد افرادي است که امکان ارسال کليدعمومي در اختيار آنان گذاشته شده است .
• اثرانگشت : زماني که يک کليد تائيد مي گردد ، در حقيقت منحصربفرد بودن مجموعه اي از حروف و اعداد که اثرانگشت يک کليد را شامل مي شوند . تائيد مي گردد .
• گواهينامه هاي کليد : در زمان انتخاب يک کليد از روي يک حلقه کليد ، امکان مشاهده گواهينامه ( مجوز ) کليد وجود خواهد داشت . دراين رابطه مي توان به اطلاعات متفاوتي نظير صاحب کليد ، تاريخ ايجاد و اعتبار کليد دست يافت .

نحوه ايجاد و استفاده از کليد ها :

• توليد يک کليد با استفاده از نرم افزارهائي نظير PGP ( اقتباس شده از کلمات Pretty Good Privacy )و يا GnuPG ( اقتباس شده از کلمات GNU Privacy Guard )
• معرفي کليد توليد شده به ساير همکاران و افرادي که داراي کليد مي باشند .
• ارسال کليد توليد شده به يک حلقه کليد عمومي تا ساير افراد قادر به بررسي و تائيد امضاي شما گردند .
• استفاده از امضاي ديجيتال در زمان ارسال نامه هاي الکترونيکي . اکثر برنامه هاي سرويس دهنده پست الکترونيکي داراي پتانسيلي به منظور امضاء يک پيام مي باشند .
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image