جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


سیستم ربات ساز ایمن
Patch چيست ؟
-(3 Body) 
Patch چيست ؟
Visitor 243
Category: دنياي فن آوري
توليد کنندگان نرم افزار پس از آگاهي از وجود نقاط آسيب پذير در محصولات خود ، با ارائه Patch هاي لازم اقدام به برطرف نمودن مسئله و حل مشکل ايجاد شده ، مي نمايند . تمامي کاربران کامپيوتر مي بايست از نصب آخرين Patch هاي ارائه شده مرتبط با محصولات نرم افزاري که بر روي سيستم خود استفاده مي نمايند ، مطئمن گردند . اعتقاد عملي به سياست فوق ، ضريب حفاظتي و امنيتي سيستم شما را افزايش خواهد داد .
همانند وصله هاي يک لباس که باعث بهبود سوراخ ها و روزنه هاي موجود مي گردد ، وصله هاي نرم افزاري باعث بهبود سوراخ ها و حفره هاي موجود در برنامه هاي نرم افزاري مي گردند . Patch ها ، يک مشکل خاص و يا نقطه آسيب پذير در يک نرم افزار را برطرف مي نمايند . در برخي موارد توليد کنندگان نرم افزار در مقابل ارائه يک patch ، اقدام به ارائه يک نسخه جديد از نرم افزارهاي خود مي نمايند ( ارتقاء نرم افزار ). توليد کنندگان نرم افزار ممکن است به نسخه جديد ارتقاء يافته به عنوان يک patch مراجعه نمايند .

نحوه آگاهي از patch مورد نياز

توليد کنندگان نرم افزار پس از آماده شدن patch ها ، آنان را بر روي وب سايت هاي خود ارائه خواهند داد . کاربران کامپيوتر مي توانند با مراجعه به سايت شرکت عرضه کننده محصول نرم افزاري در مرحله اول از ارائه Patch جديد آگاهي يافته و در مرحله دوم با دريافت و نصب آن ، نرم افزار نصب شده بر روي سيستم خود را ارتقاء دهند . پس از ارائه يک patch ، مي بايست سريعا" اقدام به نصب آن بر روي سيستم شود . بدين ترتيب فرصت استفاده از نقاط آسيب پذير موجود در يک محصول نرم افزاري توسط مهاجمان سلب و امکان موفقيت آنان کاهش مي يابد. برخي نرم افزارها بصورت اتوماتيک بررسي لازم در خصوص ارائه نسخه هاي جديد و بهنگام شده را انجام داده و به کاربران اعلام مي نمايند که يک نسخه جديد ارائه شده و امکان دريافت و نصب آن وجود دارد . برخي از توليد کنندگان نرم افزار ، آماده شدن يک Patch را از طريق Email به اطلاع کاربران مي رسانند. در صورتي که امکان استفاده از تسهيلات فوق وجود داشته باشد ، پيشنهاد مي گردد که از مزاياي آن استفاده گردد. در صورتي که امکان استفاده از پتانسيل هاي اشاره شده وجود نداشته باشد ، مي بايست به صورت ادواري از وب سايت هاي توليد کنندگان بازديد نموده تا در صورتي که يک patch جديد ارائه شده باشد از وجود آن آگاه وسريعا" نسبت به دريافت و نصب آن بر روي سيستم خود اقدام نمود.
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image