جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
پروتکل هاي روتينگ
-(1 Body) 
پروتکل هاي روتينگ
Visitor 61
Category: دنياي فن آوري
پروتکل هاي روتينگ به منظور استفاده در روترها ، ايجاد شده اند . پروتکل هاي فوق ، بدين منظور طراحي شده اند که امکان مبادله اطلاعات جداول روتينگ بين روترها را فراهم نمايد . تاکنون پروتکل هاي متفاوتي به منظور استفاده در شبکه هائي با ابعاد گوناگون ، طراحي و پياده سازي شده است .
دو نوع عمده روتينگ : پويا و ايستا
روتر ، با استفاده از روترهاي مجاور ( همسايه) و يا توسط مدير شبکه، آگاهي لازم در خصوص شبکه هاي راه دور را پيدا مي نمايد . روتر در ادامه ، يک جدول روتينگ را ايجاد که مسئوليت آن تشريح نحوه يافتن شبکه هاي راه دور است . در صورتي که شبکه مستقيما" متصل شده باشد ، روتر در خصوص شبکه ، مشکل خاصي نخواهد داشت . در صورتي که شبکه ها به يکديگر متصل نمي باشند ، روتر مي بايست آگاهي لازم در خصوص شبکه هاي راه دور را پيدا نمايد . در اين رابطه از روتينگ ايستا (درج دستي مسيرها در جدول روتينگ توسط مدير شبکه ) و يا روتينگ پويا ( درج اتوماتيک مسيرها در جدول روتينگ با استفاده از پروتکل هاي روتينگ )، استفاده مي گردد.
روترها در ادامه اقدام به بهنگام سازي اطلاعات خود در ارتباط با تمامي شبکه هائي مي نمايند که نسبت به آنان آگاهي لازم را پيدا نموده اند . در صورتي که تغييري ايجاد گردد ( مثلا" يک روتر با مشکل مواجه شده و عملا" قادر به سرويس دهي نباشد ) ، پروتکل هاي روتينگ پويا ، به صورت اتوماتيک به تمامي روترها اين موضوع را اطلاع خواهند داد . در صورت استفاده از روتينگ ايستا ، مي بايست مدير شبکه تغييرات لازم را در تمامي روترها ، اعمال نمايد ( عدم استفاده از پروتکل هاي روتينگ ) .
در روتينگ پويا از پروتکل هاي روتينگ به منظور نيل به اهداف زير استفاده مي گردد .
• تشخيص و نگهداري پوياي روترها
• محاسبه مسيرها
• توزيع اطلاعات بهنگام شده روتينگ براي ساير روترها
• حصول توافق با ساير روترها در خصوص توپولوژي شبکه
در صورت برنامه ريزي ايستاي روترها ، امکان يافتن روترها و يا ارسال اطلاعات براي ساير روترها وجود نخواهد داشت . آنان داده مورد نظر را بر روي روترهائي که توسط مدير شبکه تعريف شده است ، ارسال مي نمايند .

پروتکل هاي روتينگ پويا

در اين رابطه از سه نوع( گروه) پروتکل روتينگ پويا استفاده مي گردد . تفاوت عمده بين آنان ، روش استفاده شده به منظور يافتن روترها و محاسبات لازم در خصوص مسيريابي آنان است.
• Distance Vector : اين نوع روترها بهترين مسير را از طريق اطلاعات ارسال شده توسط ساير روترهاي مجاور ، محاسبه مي نمايند .
• Link state : اين نوع روترها هر يک داراي نسخه اي از تمامي مپ شبکه بوده و بهترين مسير را با استفاده از آن محاسبه مي نمايند .
• Hybrid : پروتکل هاي روتينگ Hybrid حد فاصل بين پروتکل هاي روتينگ Link state و Distance Vector مي باشند .
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image