جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
استفاده از نانوذرات پليمري در واکسن‌هاي سرطان
-(1 Body) 
استفاده از نانوذرات پليمري در واکسن‌هاي سرطان
Visitor 186
Category: دنياي فن آوري
محققان ژاپني براي مبارزه با تومور‌ها، نانوذراتي را طراحي کرده‌‌اند که مي‌توانند پادژن‌هاي توموري را به سلول‌هاي سيستم ايمني رسانده، موجب تحريک توليد پادتن‌ها شوند.
واکسن‌ها ترکيبات بسيار پيچيده‌اي از پروتئين‌ها و ساير موادند که براي ايجاد حداکثر پاسخ ايمني عليه آن پروتئين‌ها، مورد استفاده قرار مي‌گيرند. يکي از عوامل تعيين‌كنندة توانايي واکسن در القاي ايمني، قابليت‌ شناسايي بين پادژن پروتئيني و سلول‌هاي سيستم ايمني معروف به سلول‌هاي ارائه‌کننده پادژن(APCs) است.
اين محققان با استفاده از پليمر زيست‌سازگار پلي گاما گلوتاميک اسيد، موفق به ساخت نانوذرات خودآرايي شده‌اند که در فرايند پليمريزاسيون خود پروتئين‌ها را نيز درون خود به دام مي‌اندازند. اين نانوذرات نسبتاً پايدارند و محتواي پروتئيني خود را در دوره‌اي تقريباً يک ماهه آزاد مي‌نمايند. اين ذرات قابليت خشک‌‌ شدن در حالت انجماد را دارند و مي‌توان به‌راحتي آنها را مجدداً آماده مصرف نمود؛ اين يکي از ويژگي‌هاي هر واکسن خوب به شمار مي‌رود و امکان استفاده از آن را در مراکز دور دست فراهم مي‌نمايد.
براي آزمايش کارايي اين واکسن‌ها، اين محققان اوالبومين را درون آنها قرار داده، سه گروه از موش‌ها را ـ که داراي تومور‌هاي ملانوماي متاستاتيکِ مولد اوالبومين بودند ـ واکسينه نمودند. يک گروه نانوواکسن، گروه دوم اوالبومين و گروه سوم سالين نرمال دريافت نمودند. ايمن‌سازي با انجام سه تزريق در طول يک هفته انجام گرفت.
هجده روز بعد از آخرين تزريق، ريه موش‌ها بررسي شد و جالب اينکه هيچ مورد جراحت متاستاتيک در ريه موش‌هاي نانوواکسينه‌شده، مشاهده نگرديد. اين در حالي است كه موش‌هاي دو گروه ديگر ـ که اوالبومين يا سالين دريافت کرده بودند ـ داراي تعداد زيادي برآمدگي‌‌هاي متاستاتيک در ريه خود بودند.
آزمايش‌هاي ‌بعدي نشان داد که اين نانوذرات به‌طور کامل و کارامد به‌وسيلة APCها برداشت مي‌شوند، همچنين توانايي خروج از آندوزوم‌ها و آزاد نمودن پادژن‌ها در سيتوپلاسم APCها را دارند، که اين امر پاسخ ايمني را تشديد خواهد كرد.
نتايج اين تحقيق که از سوي شينساکو ناکاگاوا و نائوکي اوکادا در دانشگاه اوزاکاي ژاپن انجام گرفته‌است، در مجلة Biochemical and Biophysical Research Communications تحت عنوان ساخت واکسن بر اساس نانوذرات ?-PGA دوگانه دوست: با توانايي رساندن پروتئين‌ها به فضاي سيتوزولي منتشر گرديده‌است.
منبع:http://www.nanowerk.com
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image