جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
ترفندهاي جستجو در گوگل (قسمت اول)
-(0 Body) 
ترفندهاي جستجو در گوگل (قسمت اول)
Visitor 356
Category: دنياي فن آوري

مباني جستجوي گوگل:

وقتي شما چند کيورد (Keywords) را با هم جستجو مي‌کنيد، يک موتور جستجو يک استراتژي از پيش تعيين شده‌اي براي بررسي و ترکيب کيوردهاي شما دارد. آيا هر يک از کيوردها مي‌توانند به تنهايي در هر جاي صفحه وجود داشته باشند يا بايد کنار هم قرار گرفته‌ باشند؟ آيا موتور جستجو کلمات کليدي را با هم جستجو مي‌کند يا تک‌تک؟

جستجوي يک عبارت:

گوگل به صورت پيش‌فرض، کلمات کليدي شما را در هر کجاي صفحه، چه کنار هم باشند و چه به صورت پراکنده، جستجو مي‌کند. براي تغيير نتايج صفحات با کلمات مرتب شده موردنظر ما، آنها را در بين دو کوتيشن قرار مي‌دهيم.

براي جستجوي کيوردهاي زير:

to be or not to be
گوگل کيوردها را در هر جاي صفحه که آمده باشند، پيدا خواهد کرد. اگر شما مي‌خواهيد تنها نتايجي را ببينيد که کيوردها با هم و به عنوان يک عبارت در صفحه آمده‌اند، آنها را در بين دو کوتيشن قرار دهيد:
"to be or not to be"
گوگل در اين حالت تنها نتايجي را نشان مي‌دهد که کيوردها با هم ظاهر شده‌اند. البته گوگل کلماتي مثل «or» و «to» را در اين حالت جستجو نميکند.
جستجوي عبارت به اين روش همچنين زماني مفيد است که شما مي‌خواهيد عبارتي را بيابيد، اما مطمئن نيستيد که جمله‌بندي عبارت مورد نظر شما درست باشد که اين مطلب که مکمل اين قسمت است در بخش Full-Word Wildcards شرح داده شده است.

اساس بول

يک موتور همه کيوردها يا هر يک از آنها را جستجو مي‌کند که بر اساس پيش‌فرض بولي صورت مي گيرد. موتورهاي جستجو مي توانند از AND براي جستجوي همه کيوردها يا OR براي جستجوي هر کلمه استفاده کنند.
در نتيجه حتي اگر موتو جستجو به صورت پيش فرض همه کيوردها را جستجو کند شما مي توانيد معمولا به آن يک دستور خاصي بدهيد تا آن‌را براي يافتن هر کيورد راهنمايي کنيد.
پيش فرض بولي گوگل AND است، يعني اگر شما کلماتي را بدون اصلاح کننده ها جستجو نماييد همه کلمات شما را با هم جستجو مي نمايد.
به عنوان مثال اگر شما براي کلمات زير جستجو کنيد:
snowblower Honda "Green Bay"
موتور، جستجو را براي همه کيوردها باهم انجام مي‌دهد. اگر شما مايليد که مشخص کنيد که هر کدام از کلمه‌ها يا عبارات قابل قبول است يک OR بين هر کدام قرار دهيد:
snowblower OR snowmobile OR "Green Bay"
اگر شما اصطلاحي را به همراه يک يا دو اصطلاح ديگر ميخواهيد، ‌آنها را در پرانتز قرار دهيد مثل:
snowblower (snowmobile OR "Green Bay")
ميتوانيد جستجو براي کلمه snowmobile يا عبارت "Green Bay" به همراه کلمه Snowblower را با پايپ که معادل OR است به صورت زير جستجو کنيد که علامت | پايپ ناميده ميشود:
snowblower (snowmobile | "Green Bay")

خنثي سازي:

اگر شما مايليد که آيتمي در جستجوي شما ظاهر نشود قبل از آن – قرار دهيد:
snowblower snowmobile -"Green Bay"
موتور در اين حالت صفحاتي را که شامل snowblower snowmobile هستند و "Green Bay" را در بر ندارند خواهد يافت. نکته اي که بايد به آن توجه کرد، علامت – بايد درست قبل از کلمه اي که شما آن را در نتايج نمي‌خواهيد، بايد قرار بگيرد اگر از فاصله نيز استفاده شود ديگر اين دستور جواب نميدهد.
ادامه دارد ...
منبع:http://www.iritn.com
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image