جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
بررسي وضعيت ماهانه ماه در رشته مغناطيسي زمين
-(1 Body) 
بررسي وضعيت ماهانه ماه در رشته مغناطيسي زمين
Visitor 188
Category: دنياي فن آوري
گروهي از دانشمندان ناسا با بررسي رصدهاي کاوشگر "اکتشاف کننده ماه" تحقيقاتي را آغاز کرده اند که نشان مي دهد که در هر ماه زماني که ماه در پوشش رشته مغناطيسي زمين قرار مي گيرد چه اتفاقي روي مي دهد.
محققان دانشگاه مريلند و مرکز پروازهاي فضايي "گادارد" ناسا بررسي هايي را در خصوص اينکه هرماه زماني که ماه در غلاف رشته مغناطيسي زمين قرار مي گيرد چه اتفاقي روي مي دهد آغاز کرده اند.
اين دانشمندان در اين باره توضيح دادند: "رشته مغناطيسي زمين کمي بيش از مدار ماه نيز گسترده مي شود به همين دليل تنها قمر زمين يکبار درماه از آن عبور مي کند. اين عبور مي تواند نتايج مختلفي از بروز توفانهاي گرد و غبار تا تخليه الکترواستاتيک روي خاک ماه داشته باشد."
رشته مغناطيسي زمين گستره ميدان ژئومغناطيسي را که در اطراف اين سياره مي چرخد در برگرفته است، اين چرخش زماني که ماه کامل است کنترل مي شود.
به گفته اين پژوهشگران، ماه سه روز قبل از ماه کامل وارد اين رشته مي شود و شش روز طول مي کشد تا از آن عبور کند. در مدت زمان اين جابجايي، قمر زمين با پلاسماي ذرات بارداري که وارد اين رشته شده اند تماس برقرار مي کند. در ميان اين ذرات، الکترونها نيز حضور دارند که سطح ماه را به صورت منفي باردار مي کنند. در طرف روشن ماه، اين اثر با پرتوهاي فرابنفش خورشيد متعادل مي شود اما در طرف تاريک اين قمر الکترونها مي توانند متراکم شوند و پتانسيل آنها حتي به هزار ولت هم برسد.
براساس گزارش پايگاه خبري Space، دانشمندان آمريکايي با کمک رصدهاي کاوشگر "اکتشاف کننده ماه" ناسا که درسالهاي 1998 نا 1999 در اطراف ماه مي چرخيد به اين نتايج دست يافتند.
اين کاوشگر توانسته است در مدت اين دوسال بعضي تغييرات را در تفاوتهاي پتانسيل طرف تاريک ماه بين 200 تا 1000 ولت محاسبه کند.
منبع: خبرگزارى مهر

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image