جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
کارت شناسائي بيومتريک
-(40 Body) 
کارت شناسائي بيومتريک
Visitor 960
Category: کامپيوتر

کارت شناسائي بيومتريک
امروزه از کارت هاي شناسائي در ابعاد گسترده  و به منظور اهداف مختلفي استفاده مي گردد. تشخيص  سن افراد ، شناسائي افراد براي اعطاي مجوز دستيابي به مراکز داده  و يا ارائه خدماتي خاص متناسب با سطح دستيابي تعريف شده به افراد ، نمونه هائي از کاربرد کارت هاي شناسائي است . هر سازمان و يا موسسه براي ارائه خدمات خاص خود تابع مجموعه سياست هائي بوده  که  براي ارائه آنان نيازمند اطمينان از رعايت سياست هاي اعلام شده توسط افراد متقاضي مي باشد. با استفاده از کارت شناسائي ، هويت افراد بررسي و پس از تائيد ، امکان ارائه خدمات به آنان فراهم مي گردد. بديهي است در صورت جعل کارت هاي شناسائي ،زمينه استفاده از آنان به منظور انجام عمليات مخرب و خلاف قانون فراهم مي گردد.در اين راستا لازم است ، مراکز صادر کننده کارت شناسائي بر اساس يک فرآيند معتبر اقدام به صدور کارت شناسائي نموده و در ادامه از مکانيزم هاي ساده براي بررسي صحت اطلاعات موجود بر روي کارت استفاده نمايند.
همزمان با تحولات جهاني در عرصه امنيت اطلاعات و فضاي جديدي که اينترنت فراروي مراکز ارائه دهنده خدمات گشوده است ، ضرورت استفاده از کارت هاي شناسائي هوشمند ، بيش از گذشته احساس مي شود . در اين نوع کارت ها ، اطلاعات مربوط به صاحب کارت بر اساس يک مدل رمزنگاري ،  رمز شده و  با استفاده از مکانيزم هاي خاصي بر روي کارت  ذخيره مي گردد . با توجه به تجارب موجود در زمينه شناسائي افراد بر اساس امضاي ديجيتالي ، سعي شده است که در رويکرد فوق از تجارب فوق استفاده شده و با تلفيق آنان با پارامترهاي بيومتريک ، کارت هاي شناسائي هوشمند ايجاد گردد .
در سيزدهمين کنفرانس
RSA که اخيرا" با حضور شرکت هاي فعال در زمينه امنيت اطلاعات برگزار شده است ، مايکروسافت سيستم کارت شناسائي بيومتريک را که ماحصل تلاش محققين مرکز تحقيقات اين شرکت مي باشد را معرفي نموده است .کارت هاي شناسائي بيومتريک بر اساس يک فرآيند خاص ايجاد و بر روي آنان اطلاعات دارنده کارت به صورت رمز شده ( استفاده از مدل رمزنگاري کليد عمومي که از آن به منظور ايجاد امضاي ديجيتالي استفاده مي گردد) ، ذخيره مي گردد. اين نوع کارت ها با استفاده از سخت افزارهاي ارزان قيمت و کاغذ معمولي تهيه و بکارگيري آنان نيز ساده مي باشد .

مزاياي کارت هاي شناسائي بيومتريک

 •  اطلاعات بر روي کارت هاي شناسائي بصورت ديجيتال  و با استفاده از مدل رمزنگاري کليد عمومي RSA ، رمز و در يک کد ميله اي ( Bar code ) ، ذخيره مي گردد. در زمان بررسي کارت شناسائي ، پيوستگي و صحت اطلاعات موجود بر روي کارت بر اساس محتوي کدميله اي بررسي خواهد شد .

 • کارت هاي شناسائي بيومتريک مي توانند بر روي رسانه هاي فيزيکي نظير کاغذ معمولي  و يا پلاستيک ، چاپ گردند. در اين راستا به ويژگي و يا پتناسيل هاي اضافه اي نياز نبوده و قيمت آنان مقرون به صرفه خواهد بود.

 • بررسي پيوستگي و صحت اطلاعات موجود بر روي کارت شناسائي با استفاده از يک نرم افزار خاص و يک دستگاه اسکنر انجام خواهد شد. براي تطبيق تصوير موجود بر روي کارت با شخص ارائه دهنده کارت ، تمهيدات خاصي پيش بيني شده است.

 • در سيستم ارائه شده توسط مايکروسافت براي تشخيص هويت افراد و دارندگان کارت هاي شناسائي نيازمند استفاده از ساير منابع اطلاعاتي نظير بانک ها ي اطلاعاتي نخواهد بود.تمامي اطلاعات مورد نياز به منظور بررسي هويت و  شناسائي کارت بر روي خود کارت موجود مي باشد . خوشبختانه ، اطلاعات موجود بر روي کارت نمي تواند توسط مرکز صادرکننده تغيير داده شود ،  مگر اينکه مجددا" يک کارت شناسائي جديد صادر گردد .

 • از کارت هاي شناسائي بيومتريک مي توان به عنوان مکمل در کنار ساير سيستم هاي موجود نيز استفاده نمود(در مواردي که يک سازمان به سطح بالاتري از حفاظت نياز داشته باشد ) . کارت هاي فوق ، قادر به حمايت و ارتباط با ساير داده هاي بيومتريک نظير " اثرانگشت " و يا " پويش چشم " ،بوده و مي توان از آنان به منظور درج ساير اطلاعات بيومتريک نيز استفاده نمود . 

کارت هاي شناسائي  بيومتريک چگونه کار مي کنند ؟
سيستم کارت شناسائي بيومتريک ارائه شده توسط مايکروسافت داراي دو فرآيند مختلف براي ايجاد و  بررسي ، مي باشد. در ادامه به بررسي هر يک از فرآيندهاي  فوق ، خواهيم پرداخت .

فرآيند ايجاد کارت شناسائي بيومتريک 
براي ايجاد يک کارت شناسائي ، نرم افزار مربوطه نيازمند يک عکس و برخي اطلاعات پايه در رابطه با فرد نظير نام و تاريخ تولد، است. اطلاعات فوق ، توسط نرم افزار و به منظور ايجاد يک امضاي ديجيتالي به شکل يک کد ميله اي ، پردازش و در نهايت کد ميله اي بر روي کارت شناسائي ، چاپ مي گردد. در صورتي که هر يک از اطلاعات موجود بر روي کارت تغيير يايند ، اطلاعات تغيير يافته با امضاي ديجيتالي مطابقت پيدا نکرده و اعتبار کارت شناسائي تائيد نخواهد گرديد.
يک کارت شناسائي بيومتريک داراي اطلاعات زير است :

 •  عکس صاحب کارت شناسائي

 •  اطلاعات متني ( Texttual ) در رابطه با دارنده کارت که نوع آنان بستگي به نوع کارت شناسائي دارد . مثلا" در يک گواهينامه رانندگي ، اطلاعاتي  نظير نام ، نام خانوادگي ، تاريخ تولد ، ويژگي هاي فيزيکي دارنده کارت نظير قد ، رنگ مو و چشم ، ذخيره مي گردد .

 • برخي اطلاعات متني در رابطه با مرکز صادر کننده  کارت شناسائي که داراي مجوز انجام اين کار مي باشد .

پس از تغذيه اطلاعات فوق به سيستم ، نرم افزار ايجاد کارت شناسائي بيومتريک عمليات زير را انجام خواهد داد :

 • ايجاد يک مقدار Hash رمزنگاري شده از اطلاعات متني با استفاده از الگوريتم هاي استانداردي نظير SHA1

 • فشرده سازي ويژگي هاي تصوير با توجه به عکس موجود بر روي کارت ( پارامترهائي که بر اساس آن منحصربفرد بودن عکس تضمين گردد )

 • تائيد ديجيتالي Hash و ويژگي هاي فشرده شده مربوط به تصوير با استفاده از کليد خصوصي مرکز صادرکننده کارت شناسائي

 • ايجاد يک کد ميله اي که شامل اطلاعات مرحله قبل است .

 • چاپ تصوير ، اطلاعات متني و کد ميله اي بر روي کارت شناسائي

شکل زير مراحل ايجاد يک کارت شناسائي بيومتريک را نشان مي دهد :

بررسي صحت کارت شناسائي  بيومتريک
براي بررسي کارت شناسائي بيومتريک ، کارت از طريق اسکنر متصل شده به کامپيوتر که بر روي آن نرم افزار کارت شناسائي بيومتريک مايکروسافت نصب شده است ، اسکن ودر ادامه نرم افزار مربوطه مراحل زير را به منظور تائيد کارت شناسائي انجام خواهد داد :

 •  پويش ( اسکن ) ، سه عنصر تصوير ، متن و کد ميله اي موجود بر روي کارت شناسائي

 •  ايجاد مقدار Hash بر اساس اطلاعات متني موجود بر روي کارت

 •  بررسي امضاي ديجيتال در کد ميله اي با استفاده از کليد عمومي صادر کننده کارت شناسائي

شکل زير مراحل بررسي يک کارت شناسائي بيومتريک را نشان مي دهد :

برگرفته از سايت سخا روش

Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image