جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


State Management در ASP. NET 2.0 (بخش دوازدهم)
-(61 Body) 
State Management در ASP. NET 2.0 (بخش دوازدهم)
Visitor 1581
Category: کامپيوتر

State Management در ASP. NET 2.0 (بخش دوازدهم)
آنچه تاكنون گفته شده است :

 بخش اول

 مفاهيم اوليه

:

 ضرورت مديريت state در برنامه هاي وب

 بخش دوم  

 view state   

:  نحوه ايمن سازي اطلاعات ذخيره شده در view state
 بخش سوم  

view state

: نحوه نگهداري Member Variables و اشياء سفارشي
 بخش چهارم

cross-page posting

: انتقال اطلاعات از يك صفحه به صفحه اي ديگر
 بخش پنجم

cross-page posting

: نحوه دريافت اطلاعات  از صفحه مبداء
 بخش ششم

Query String

:  نحوه انتقال اطلاعات بين صفحات
 بخش هفتم  كوكي هاي سفارشي : نحوه عملكرد كوكي هاي سفارشي
 بخش هشتم 

Session State

: مفاهيم و معماري session  
 بخش نهم

Session State

: نحوه استفاده از session state
 بخش دهم

Session State

: پيكربندي session در برنامه هاي وب
 بخش يازدهم

Session State

: پيكربندي session در برنامه هاي وب

در اين بخش با application state آشنا مي شويم .

با استفاده از application state مي توان اشياء سراسري ( global )  را با هدف دستيابي توسط هر يك از سرويس گيرندگان ذخيره كرد . عملكرد application state بر اساس كلاس  System.Web.HttpApplicationState مي باشد  كه بطور پيش فرض از طريق شي از قبل تعبيه شده Application در تمامي صفحات قابل استفاده است .
طرز كار application state مشابه session state است و  از اشيائي با نوع هاي مشابه ، نگهداري اطلاعات در سمت سرويس دهنده و گرامر مبتني بر ديكشنري استفاده مي نمايد . استفاده از يك شمارنده سراسري  به منظور نگهداري تعداد دفعاتي كه يك عمليات خاص توسط تمامي سرويس گيرندگان يك برنامه وب انجام مي شود ، يك نمونه متداول استفاده از application state  مي باشد  .
مثلا" مي توان يك event handler در فايل global.asax را تعريف كرد تا تعداد session  ايجاد شده و يا  تعداد درخواست هاي دريافتي توسط يك برنامه را ثبت كند . همچنين ، مي توان از روشي مشابه در Page. Load به منظور تعيين تعداد دفعاتي كه يك صفحه خاص توسط سرويس گيرندگان مختلف درخواست شده است ، استفاده كرد .
كد زير نحوه انجام اين كار را مشخص مي كند .

 Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Me.Load
 Dim Count As Integer = CType(Application("HitCounter"), Integer)
 Count += 1
 Application(
"HitCounter") = Count
 lblCounter.Text = Count.ToString()
End Sub

لازم است مجددا" به اين نكته اشاره گردد كه آيتم هاي application state به عنوان شي ذخيره مي گردند ، بنابراين مي بايست در زمان بازيابي آنها را cast كرد . تاريخ اعتبار و يا مصرف آيتم هاي ذخيره شده در application state هرگز به اتمام نخواهد رسيد و تا زماني كه برنامه و يا سرويس دهنده راه اندازي مجدد نگردد و يا حوزه برنامه خود را refresh ننمايد ( به علت تنظيمات ادواري اتوماتيك پردازه و يا بهنگام سازي يكي از صفحات و يا عناصر موجود در برنامه ) ، امكان استفاده از آنها وجود خواهد داشت .
امروزه اغلب از application state به دليل عدم كارآئي مناسب  استفاده نمي شود . در مثال قبل ، همواره اين احتمال وجود خواهد داشت كه در شمارنده مقدار درستي ذخيره نگردد ( خصوصا" در مواردي كه ترافيك بالا باشد ) . به عنوان مثال ، در صورتي كه دو سرويس گيرنده در يك زمان مشابه صفحه اي را درخواست نمايند ، داراي مجموعه اي از رويدادها به شرح ذيل خواهيم بود :

 • كاربر A مقدار جاري شمارنده را ( فرضا" عدد 432 ) بازيابي مي نمايد .
 • كاربر B مقدار جاري شمارنده را ( فرضا" عدد 432 ) بازيابي مي نمايد .
 • كاربر A مقدار شمارنده را تغيير و آن را به 433 تغيير مي دهد .
 • كاربر B  مقدار شمارنده را تغيير و آن را به 433 تغيير مي دهد .

به عبارت ديگر ، يكي از درخواست ها باعث افزايش شمارنده نمي گردد ، چراكه دو سرويس گيرنده بطور همزمان به شمارنده دستيابي داشته اند . براي پيشگيري از بروز اين مسئله ، مي بايست از متدهاي Lock و Unlock استفاده كرد . با استفاده از متدهاي فوق در هر لحظه صرفا" به يك سرويس گيرنده اجازه دستيابي به مجموعه application state  داده مي شود . 

 Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Me.Load
  Application.Lock()
  Dim Count As Integer = CType(Application("HitCounter"), Integer)
  Count += 1
  Application("HitCounter") = Count
  Application.Unlock()
 
 lblCounter.Text = Count.ToString()
End Sub

ساير سرويس گيرندگاني كه صفحه را درخواست مي نمايند مي بايست تا زماني كه مجموعه application state آزاد نشده است ، منتظر بمانند . اين وضعيت مي تواند كاهش كارآئي برنامه را به دنبال داشته باشد .
به عنوان يك قانون كلي ، مقاديري كه دائما" و با فركانس بالا تغيير مي يابند نمي توانند كانديدي مناسب جهت استفاده از application state باشند .
application state در دنياي دات نت بندرت استفاده مي شود چراكه دو كاربرد متداول استفاده از آن با روش هاي موثرتر ديگر جايگزين شده است .

 • در گذشته ، از application state براي ذخيره ثوابت در سطح برنامه نظير يك connection string بانك اطلاعاتي استفاده مي گرديد . هم اينك در دات نت مي توان اين نوع ثوابت را به سادگي در فايل web.config كه به مراتب از انعطاف بيشتري برخوردار است ذخيره نمود .

 • در گذشته براي ذخيره اطلاعاتي كه در يك برنامه از آنها بدفعات استفاده مي گرديد و براي توليد اين اطلاعات زمان زيادي صرف مي گرديد ، استفاده مي شد ( نظير يك كاتولوگ كامل از محصولات ) . افزايش حجم كاتالوگ و  معتبر سازي داده موجود در اينچنين كاتالوگ هائي ، همواره از مشكلات برنامه نويسان بوده است . هم اينك و با استفاده از دات نت مي توان از فنآوري cache كه داراي كارآئي بمراتب بالاتري نسبت به روش هاي پيشين و بكارگرفته شده در application state است ، استفاده كرد .

 فايل Global.asax
با استفاده از فايل global.asax مي توان كد مورد نياز جهت برخورد با رويدادهائي در سطح برنامه را ايجاد كرد . رويدادهاي فوق در نقاط مختلفي از چرخه حيات يك برنامه وب محقق مي گردند ( مثلا" زماني كه session ايجاد مي گردد ) . همين موضوع باعث شده است كه فايل global.asax  بتواند در تعامل مناسب با ويژگي هاي state management قرار بگيرد . مثلا" مي توان از فايل global.asax براي مقداردهي اوليه مجموعه اي از اشياء كه قصد داريم آنها را در  application state ذخيره نمائيم ، استفاده كرد .
فايل global.asax ، همانند يك فايل aspx  . است . با اين تفاوت كه اين نوع فايل ها نمي توانند شامل تگ هاي HTML و يا ASP. NET باشند . در مقابل مي توان در آنها event handler مورد نياز را قرار داد . مثلا" فايل global.asax زير در مقابل رويداد Application.EndRequest از خود واكنش نشان مي دهد ( رويدادي كه قبل از ارسال صفحه براي كاربر محقق مي گردد ) .

<%@ Application Language="VB" %>
 <script runat=
"server">
   Sub Application_EndRequest(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
      Response.Write(
"<hr>This page was served at " & DateTime.Now.ToString())
   End Sub
</script>

event handler  فوق از متد write شي از قبل تعبيه شده Response براي نوشتن يك footer در پائين صفحه ( تاريخ و زمان ايجاد صفحه ) استفاده مي نمايد .
هر برنامه ASP.NET مي تواند داراي يك فايل global.asax باشد كه پس از استقرار در دايركتوري مجازي مربوطه ، ASP.NET آن را بطور اتوماتيك تشخيص و از آن استفاده خواهد كرد . مثلا" ، اگر فايل global.asax فوق را در يك دايركتوري مجازي قرار دهيم ، شاهد نمايش يك footer در پائين هر يك از صفحات موجود در برنامه خواهيم بود .
اضافه كردن يك footer  اتوماتيك در پائين صفحات ، يك عمليات مفيد براي سايت هاي حرفه اي نمي باشد . نوشتن يك ركورد در يك بانك اطلاعاتي مختص ثبت وقايع ( log ) ، شايد كاربرد مناسب تري از ويژگي فوق را نشان دهد . هم اينك تعداد زيادي از برنامه نويسان برنامه هاي وب تمايل به  استفاده از فايل global.asax را ندارند . فايل فوق از مدل code-behind حمايت مي نمايد  .

رويدادهاي Application
Application.EndRequest ، صرفا" يكي از رويدادهاي موجود جهت استفاده در فايل global.asax است . براي ايجاد يك event handler  متفاوت ، مي توان يك روتين با نام دلخواه را ايجاد كرد .
برخي از متداولترين رويدادهاي application  عبارتند از :

 • Application_Start : در زمان آغاز به كار برنامه و دريافت اولين درخواست توسط هر يك از كاربران ، محقق مي گردد . رويداد فوق در پاسخ به درخواست هاي بعدي محقق نخواهد شد . از اين رويداد معمولا" براي ايجاد و يا cache برخي اطلاعات اوليه  استفاده  مي شود.

 •  Application_End : رويداد فوق پس از اتمام فعاليت برنامه ، محقق مي گردد ( عمدتا" زماني كه سرويس دهنده وب راه اندازي مجدد مي گردد ) . در روتين مربوطه مي توان كد مورد نياز براي پاكسازي را درج كرد .

 •  Application_BeginRequest : رويداد فوق پس از دريافت هر درخواست توسط برنامه ، محقق مي گردد  ( قبل از اجراي كد صفحه )  .

 • Application_EndRequest : رويداد فوق پس از دريافت هر درخواست توسط برنامه ، محقق مي گردد  ( پس از اجراي كد صفحه )  .

 • Session_Start : رويداد فوق زماني محقق مي گردد كه درخواست يك كاربر جديد دريافت و يك session فعاليت خود را آغاز نمايد .

 • Session_End  : رويداد فوق زماني محقق مي گردد كه  مدت زمان حيات يك session به اتمام رسيده باشد ( از طريق كد و يا بطور اتوماتيك ) . 

 • Application_Error : رويداد فوق در پاسخ به يك خطاء غيرقابل پيش بيني،  محقق مي گردد .

در بخش پاياني به جمع بندي دوازده مقاله منتشر شده در خصوص  session state خواهيم پرداخت .

برگرفته از سايت سخا روش

Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image