جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


ربات ساز تلگرام در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
Date History

گشايش نخستين ايستگاه فرستنده راديويي و تلگراف بي‏سيم ايران (1305ش)


ايجاد بي‏سيم در ابتدا به عهده وزارت جنگ بود و نخستين بناي بي‏سيم ايران در سال 1303 ش پايان يافت. از نيمه سال 1304، نصب دستگاه فرستنده 20 كيلو واتي موج بلند و مركز نيروي آن آغاز شد و قسمت گيرنده آن نيز در جوار پست فرستنده قرار گرفت. در فروردين 1305، نصب دستگاه فرستنده پايان پذيرفت و سرانجام پس از آزمايش‏هاي مقدماتي، دستگاه مزبور در ششم ارديبهشت 1305، افتتاح گرديد. نصب دستگاه‏هاي بي‏سيم شهرهاي تبريز، مشهد، شيراز، كرمان، خرمشهر و كرمانشاه نيز كه از سال 1304 شروع شده بود، در نيمه سال 1305 خاتمه يافت. در نهايت در دي ماه 1305، كليه دستگاه‏هاي بي‏سيم تهران و شهرستان‏ها با كارمنداني كه براي اداره آنها تربيت شده بودند در اختيار وزارت پست و تلگراف گذاشته شدند.