جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


ربات ساز تلگرام در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
Date History

تشكيل دولت موقت در كرمانشاه "اعضاي كميته مهاجرت" (1334 ق)


كميته‏ي دفاع ملي در قم از سران دموكرات مانند سليمان ميرزا، ميرزا سليمان خان ميكده، ميرزا محمدعلي خان كلوپ، وحيد الملك و عده‏ي ديگري تشكيل شد كه با مأمور دولت آلمان به نام شونمان همكاري مي‏كرد. اعضاي اين كميته با حمله‏ي قواي روس به قم، از آنجا بيرون رفته و عده‏ي زيادي از مجاهدين نيز با آنان همراه شدند. اين گروه كه افرادي مانند سيدحسن مدرس و علي اكبر دهخدا نيز در آن شركت داشتند به اصفهان و سپس به سوي كرمانشاه رفتند. در آن شهر نظام السلطنه‏ي مافي نيز به آنان پيوست و يك دولت ملي به رياست نظام السلطنه تشكيل شد و مدرس نيز وزير عدليه‏ي اين دولت گرديد. سرانجام نيروهاي روسيه‏ي تزاري در خانقين عراق، نيروهاي دولت ملي را شكست دادند.