جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


ربات ساز تلگرام در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
Date History

اعلام ملي شدن بانك‏ها با تصويب شوراي انقلاب (1358 ش)


براي حفظ حقوق و سرمايه‏هاي ملي و به كارانداختن چرخ‏هاي توليدي كشور و تضمين سپرده‏ها و پس اندازهاي مردم در بانك‏ها، ضمن قبول اصل مالكيت مشروع و مشروط و با توجه به نحوه تحصيل درآمد بانك‏ها و جلوگيري از انتقال غير مشروع سرمايه‏ها به خارج؛ نقش اساسي بانك‏ها در اقتصاد كشور و ارتباط طبيعي اقتصاد مملكت يا مؤسسات بانكي؛ مديون بودن بانك‏ها به دولت و احتياج آنها به سرپرستي دولت، لزوم هماهنگي فعاليت‏هاي بانك‏ها با ساير سازمان‏هاي كشور و لزوم سوق دادن فعاليت بانك‏ها در جهت اداري و انتفاعي اسلامي، كليه بانك‏هاي ايران، ملي اعلام شد. ملي كردن بانك‏ها كه توسط دولت موقت اعلام شد، در حقيقت اولين اقدام جمهوري اسلامي ايران در زمينه ملي كردن بخش‏هاي اقتصادي كشور به شمار مي‏رفت.