جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


ربات ساز تلگرام در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
Date History

آغاز حكومت "شاه اسماعيل اول" و تأسيس سلسله‏ي صفويه در تبريز(907 ق)


اسماعيل صفوي پس از قتل پدر توسط دشمنانش، سالياني مخفي بود. در سال 905 ق به پشتگرمي مريدان خود در حالي كه بيشتر از سيزده سال نداشت، راهي اردبيل شد و پس از مدتي طوايف قزلباش به او پيوستند. وي سپس راهي شروان گرديد و قاتلان پدر خود را كشت و فرمانرواي آق قويونلو را در نزديكي نخجوان شكست سختي داد. پس از فرار امير آق قويونلوها، شاه اسماعيل به تبريز آمد و تاج سلطنت ايران را بر سر نهاد. قبايل تركمان، دست بيعت و ارادت به او دادند و او را حمايت كردند. از اين پس حكومت سلسله‏ي خاندان صفوي بر ايران آغاز گرديد.