جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


ایمن نیوز در صفحات
تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
پيامبر کيمياي معنا
-(0 Body) 
پيامبر کيمياي معنا (نرم افزار موبايل)

سپاه بدرشکست خوردوروبه سوي مکه نهاد.هشتصدوپنجاه نفربودندکه جان سالم ازميدان به دربردندواغلب بيم‏زده، گرسنه، پياده ومجروح ونالان روبه سوي خانه وکاشانه خود کردند..مي‏کوشيدندکه تاهرچه توان دارند سريعتربگريزندوخودرابه شهرامن خويش برسانند.اماچون به قلمروهاي مکه رسيدند،پيشتازان فرار،دل آنراکه اول خودبه شهردرآيندنداشتند.زيراازمسخره ولعن ونفرين مردم ايمن نبودند....

File Size: 0.26 مگابايت
Visitor Count: 3298


Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image